Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Fros.be

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Fros.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door Fros. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fros is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Fros.

Indien van toepassing

 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Fros te mogen claimen of te veronderstellen.


Fros streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op Fros.be onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Fros aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Fros.be op deze pagina.

Bedankt om je in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Je ontvangt als eerste al onze nieuwe blogposts, webinars, events en nog zo veel meer plezante info over sport!

 

Het Fros team

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Benieuwd wat Fros allemaal kan betekenen voor jouw bedrijf, sportclub of sport? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze sporten, activiteiten, verzekeringen, ondersteuning en nog zo veel meer!

Benieuwd wat Fros allemaal kan betekenen voor jouw bedrijf, sportclub of sport? Vul onderstaand formulier in en ontvang meer info over onze sporten, activiteiten, verzekeringen, ondersteuning en nog zo veel meer.

 

Eén van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles