FAQ Sportschieten

Vind via Frossie een antwoord op al jouw vragen

Vaak gestelde vragen

Wens je een bijkomende categorie op jouw licentie? Gelieve het aanvraagformulier ‘VL2 – aanvraag uitbreiding definitieve sportschutterslicentie’ in te vullen en dit, samen met de documenten vermeld op het aanvraagformulier, aan ons te bezorgen. Je krijgt van Fros een uitbreidingssticker om naast de desbetreffende categorie op de licentie te kleven!

Alle aanvraagformulieren zijn hier terug te vinden.

Gelieve het aanvraagformulier ‘VL13 – Aanvraag duplicaat sportschutterslicentie of voorlopige sportschutterslicentie’ in te vullen en dit, samen met een bewijs van verlies, pasfoto en kopie van het sportschuttersboekje aan ons te bezorgen, via post.

Alle aanvraagformulieren zijn hier terug te vinden.

Fros dient eerst jouw oude originele licentie te ontvangen, alvorens we de hernieuwde licentie aan jou kunnen bezorgen. Zodra we de oude licentie ontvangen, wordt de hernieuwde licentie verstuurd. Wanneer de hernieuwde licentie verloren is gegaan tijdens de verzending, kan je een duplicaat van de sportschutterslicentie bekomen.

Gelieve jouw dossier tijdig te bezorgen aan Fros. Je kan echter tot de dag voor de vervaldatum van de sportschutterslicentie de benodigde schietbeurten behalen, om uiterlijk op de vervaldatum van de sportschutterslicentie het dossier te vervolledigen, via mail of post.

In functie van de sportschutterslicentie mag Fros ENKEL het uittreksel uit het strafregister model 596.1 – 5A – wapens (vergunning) aanvaarden.

Als club kan je steeds doorheen het jaar leden aansluiten. Het is wel belangrijk om weten dat een lidmaatschap altijd start en eindigt volgens het type aansluiting van je club. Is jouw club aangesloten volgens het seizoen, dan zullen alle lidmaatschappen starten op 1 september en eindigen op 31 augustus, ongeacht wanneer het lidmaatschap in het seizoen aangemaakt werd. Voor een kalenderclub geldt een lidmaatschap van 1 januari t.e.m. 31 december.

Het dossier voor een voorlopige sportschutterslicentie en de validatie van de sportschutterslicentie mag je digitaal aan Fros bezorgen. Bij een definitieve sportschutterslicentie en vijfjaarlijkse hernieuwing van de sportschutterslicentie is een pasfoto vereist, waardoor je deze dossiers via post dient te bezorgen.

Gelieve het aanvraagformulier ‘VL13-2 adreswijziging’ in te vullen en dit, samen met een bewijs van woonst, aan ons te bezorgen, via mail of post. Je krijgt van Fros een adressticker om over het oude adres op de licentie te kleven!

Alle aanvraagformulieren zijn hier terug te vinden.

Gelieve het aanvraagformulier ‘Aanvraag nieuw sportschuttersboekje’ in te vullen en dit, samen met een kopie van de eerste en laatste pagina van jouw sportschuttersboekje, aan ons te bezorgen via mail of post. Je krijgt van Fros een nieuw boekje via de post!

Alle aanvraagformulieren zijn hier terug te vinden.

De 12 schietbeurten dienen verspreid te zijn over minstens 2 trimesters. De sportschutterslicentie wordt opgedeeld in 4 trimesters, rekening houdend met de datum van uitreiking van de sportschutterslicentie. Wanneer jouw schietbeurten behaald werden in minstens 2 verschillende trimesters, ben je volledig in orde!

Deze kan je terugvinden op volgende pagina.

Voor bijkomende vragen of informatie kan je steeds terecht bij ons sportschuttersteam, via sportschutters@fros.be.

Deze kan je terugvinden op volgende pagina.

Deze kan je terugvinden op volgende pagina.

Voor bijkomende vragen of informatie kan je steeds terecht bij ons sportschuttersteam, via sportschutters@fros.be.

Gelieve een mail te sturen met je vraag naar sportschutters@fros.be. Het sportschuttersteam beantwoord je vraag zo spoedig mogelijk!

Gelieve jouw dossier voor de hernieuwing van de sportschutterslicentie ten vroegste 2 maanden en uiterlijk een maand voor vervaldatum van de sportschutterslicentie aan Fros te bezorgen, via post.

Gelieve jouw dossier voor de validatie van de sportschutterslicentie ten vroegste 2 maanden en uiterlijk een dag voor vervaldatum van de sportschutterslicentie aan Fros te bezorgen, via mail of post.

Een validering van de sportschutterslicentie gebeurt jaarlijks, waarbij je een gele validatiesticker ontvangt om op de achterzijde van de sportschutterslicentie te kleven. Bij de vijfjaarlijkse hernieuwing van de sportschutterslicentie ontvang je een nieuwe – blanco – sportschutterslicentie.

Bij Fros betaal je enkel lidgeld voor je aangesloten leden. Het tarief is afhankelijk van verschillende factoren: de sporttak(ken) die beoefend worden, de categorie waarin de sporttak zich bevindt, de verzekeringspolis die je kiest en het statuut van een lidmaatschap.

Worden er meerdere sporttakken beoefend? Dan betaal je enkel voor de hoogste categorie waarin een bepaald lid zich bevindt. Er kan dus zeker met verschillende tarieven gewerkt worden afhankelijk van jouw noden.

De tarievenlijst vind je terug op deze pagina.

De Fros sportverzekering is een aanvullende verzekering op de eigen ziekte-/hospitalisatieverzekering. Je spreekt dus best eerst laatstgenoemde aan. Zorg er wel steeds voor dat je het Fros ongevalsaangiftedocument zo snel mogelijk laat invullen door een arts en dat je alle documentatie goed bijhoudt. Alle info over de Fros verzekering en aangifteformulieren vind je hier terug.

Antwoord op jouw vraag niet gevonden?

Neem contact via ons formulier contact op met ons team en krijg een zo snel mogelijk een antwoord op jouw vraag.

Bedankt om je in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Je ontvangt als eerste al onze nieuwe blogposts, webinars, events en nog zo veel meer plezante info over sport!

 

Het Fros team

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Benieuwd wat Fros allemaal kan betekenen voor jouw bedrijf, sportclub of sport? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze sporten, activiteiten, verzekeringen, ondersteuning en nog zo veel meer!

Benieuwd wat Fros allemaal kan betekenen voor jouw bedrijf, sportclub of sport? Vul onderstaand formulier in en ontvang meer info over onze sporten, activiteiten, verzekeringen, ondersteuning en nog zo veel meer.

 

Eén van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles