FAQ Sportclubs

Vind via Frossie een antwoord op al jouw vragen

Vaak gestelde vragen

Bij nevenactiviteiten die de club organiseert, zijn de leden standaard verzekerd. De deelnemers/vrijwilligers die geen lid zijn kan men verzekeren via onze gratis 1-dagsverzekering.

Hiervoor dien je wel een aanvraagformulier op voorhand te bezorgen. Deze kan je aanvragen via leden@fros.be.

Indien het gaat om grote evenementen waarbij het aantal leden/niet-leden deelnemers niet in redelijke verhouding is (bv. een club met 10 leden organiseert een evenement voor 300 deelnemers), of als het risico van de activiteit groter is dan deze waarvoor de club verzekerd is (bv. de club is verzekerd onder categorie 3 maar organiseert een activiteit die onder categorie 4 of 5 valt in onze tarievenlijst), dan is de eventverzekering van toepassing. De prijs per deelnemer wordt hierbij berekend op basis van het risico, de aard van de activiteit en het aantal deelnemers. Voor grote evenementen kan je ons dus best altijd eerst even contacteren.

Als het gaat over een uitstap op initiatief van de club, dat geldt de Fros sportongevallenverzekering. Wanneer het gaat over een individuele/persoonlijke uitstap kan je geen gebruik maken van de sportverzekering.

Wellicht heeft dit te maken met je browserinstellingen, ga in Google naar je privacy instellingen en pas de instelling voor pop-ups aan. Brengt dit geen verbetering? Neem dan contact op met leden@fros.be zodat we het probleem mee kunnen bekijken.

Hiervoor kan je jaarlijks max. 2 blanco (naamloze) lidmaatschappen aansluiten, die worden pas ingevuld mocht iemand een ongeval hebben tijdens een proefles.

Bij de jaarlijkse heraansluiting van de club via het portaal krijg je de vraag of je blanco lidmaatschappen wenst, als je hier geen blanco leden aangeduid hebt kan je ze nadien enkel nog aanvragen via leden@fros.be.

Hiervoor verwijzen wij graag door naar het Platform van de Vlaamse Sportfederatie (VSF). Zij hebben alle info en mogelijke trajecten/modelstatuten rond vzw vormgeving en verdere opvolging. Alle bij ons aangesloten clubs kunnen gratis gebruik maken van dit platform. Je moet er wel éénmalig een login voor aanmaken.

Hier kan je ook de brochure ‘Je sportclub, een vzw?’ downloaden.

De (her)aansluitingen starten in het portaal voor seizoen vanaf 01/07, voor het kalenderjaar vanaf 01/11. Vanaf dan kan je enkel nog leden toevoegen voor het nieuwe werkingsjaar. Als je nog leden wil toevoegen voor het oude werkingsjaar, stuur dan even een mail naar leden@fros.be.

Lidmaatschappen kunnen in het portaal slechts verwijderd worden tot 24u na aansluiting. Heb je toch echt een fout gemaakt? Neem dan contact op met leden@fros.be. Zolang een lidmaatschap nog niet gefactureerd werd, kan Fros je zeker nog verder helpen!

Wanneer je occasioneel bij een andere Fros-club dezelfde sport beoefent als die waarvoor je bij Fros bent aangesloten, dan ben je daarvoor verzekerd.

Je brengt hiervan wel best je eigen club op de hoogte aangezien ongevallen wel steeds via jouw club zullen verlopen.

Opgelet: gebeurt dit op regelmatige basis, dan neem je best gewoon een lidmaatschap bij de betreffende club.

Als club kan je steeds doorheen het jaar leden aansluiten. Het is wel belangrijk om weten dat een lidmaatschap altijd start en eindigt volgens het type aansluiting van je club. Is jouw club aangesloten volgens het seizoen, dan zullen alle lidmaatschappen starten op 1 september en eindigen op 31 augustus, ongeacht wanneer het lidmaatschap in het seizoen aangemaakt werd. Voor een kalenderclub geldt een lidmaatschap van 1 januari t.e.m. 31 december.

Ja, je kan je club doorheen heel het jaar aansluiten. Waar je wel rekening mee moet houden, is dat je jouw club steeds volgens een sportseizoen of kalenderjaar inschrijft. Dat wil zeggen dat alle lidmaatschappen steeds starten op 1 september (seizoen) of 1 januari, ook al is die datum reeds voorbij.

Nee, als club kan je niet standaard een ledenlijst importeren via het Fros Clubportaal. Wens je dit toch graag te doen? Neem dan contact op met leden@fros.be zodat je dit met één van onze medewerkers kan bekijken.

Het M-tarief is gericht op clubs die bezig zijn met multisport en brede motorische ontwikkeling. Als jij in jouw trainingen gebruikmaakt van niet-sportspecifieke bewegingen om zo bij te dragen aan de volledige ontwikkeling, kan je in aanmerking komen! Stuur een mail naar joppe.beeckmans@fros.be en licht daarin je aanbod toe, dan bekijkt hij of dit voldoet aan de voorwaarden.

Voor meer informatie over subsidies kan je terecht op deze pagina van onze website. Daar vind je naast de voorwaarden om deel te nemen aan het Fros Fonds ook meer informatie over andere potentiële subsidiekanalen.

Benieuwd naar de details van de Fros Sportpolis? Die kan je terugvinden op dit handige overzicht. Daarnaast hebben we ook onze verzekeringshandleiding die meer uitleg geeft over de Fros sportpolis en bijkomende verzekeringsmogelijkheden. De polis in al haar details kan je opvragen via leden@fros.be.

Je kan binnen 1 club verschillende sporttakken doen, je betaalt dan het hoogste tarief en je bent dan voor alle onderliggende sporten ook verzekerd, op voorwaarde dat de betreffende club waaronder je bent aangesloten die sporten ook aanbiedt. Als je in een andere Fros-club dezelfde sporttak occasioneel gaat beoefenen, dan geldt ook de Fros verzekering. Maar als je dit gaat doen bij een club die NIET is aangesloten bij Fros of je doet dit individueel, dan ben je daar dus niet voor verzekerd door onze verzekering.

Deze kan je terugvinden op volgende pagina.

Voor sportpromotionele activiteiten kan een club, aangesloten bij Fros, gebruik maken van de gratis ééndagsverzekering.

Activiteiten worden als sportpromotioneel beschouwd wanneer aan alle onderstaande voorwaarden
werd voldaan:

  • De sport die beoefend wordt door de inrichtende club staat centraal (ter promotie)
  • De sport wordt op een actieve manier beoefend
  • De activiteit heeft geen permanent karakter en wordt dus occasioneel georganiseerd
  • De activiteit heeft als voornaamste doel interesse vanwege niet-leden op te wekken en beoogt
    een instroom van nieuwe leden
  • De activiteit is geen wedstrijd en mag geen deel uitmaken van een competitie
  • De activiteit is geen stage waaraan hoofdzakelijk leden deelnemen

Hiervoor dien je wel een aanvraagformulier op voorhand te bezorgen. Deze kan je aanvragen via leden@fros.be.

Indien het gaat om grote evenementen waarbij het aantal leden/niet-leden deelnemers niet in redelijke verhouding is (bv. een club met 10 leden organiseert een evenement voor 300 deelnemers), of als het risico van de activiteit groter is dan deze waarvoor de club verzekerd is (bv. de club is verzekerd onder categorie 3 maar organiseert een activiteit die onder categorie 4 of 5 valt in onze tarievenlijst), dan is de eventverzekering van toepassing. De prijs per deelnemer wordt hierbij berekend op basis van het risico, de aard van de activiteit en het aantal deelnemers. Voor grote evenementen kan je ons dus best altijd eerst even contacteren.

Bij Fros betaal je enkel lidgeld voor je aangesloten leden. Het tarief is afhankelijk van verschillende factoren: de sporttak(ken) die beoefend worden, de categorie waarin de sporttak zich bevindt, de verzekeringspolis die je kiest en het statuut van een lidmaatschap.

Worden er meerdere sporttakken beoefend? Dan betaal je enkel voor de hoogste categorie waarin een bepaald lid zich bevindt. Er kan dus zeker met verschillende tarieven gewerkt worden afhankelijk van jouw noden.

De tarievenlijst vind je terug op deze pagina.

De Fros sportverzekering is een aanvullende verzekering op de eigen ziekte-/hospitalisatieverzekering. Je spreekt dus best eerst laatstgenoemde aan. Zorg er wel steeds voor dat je het Fros ongevalsaangiftedocument zo snel mogelijk laat invullen door een arts en dat je alle documentatie goed bijhoudt. Alle info over de Fros verzekering en aangifteformulieren vind je hier terug.

Antwoord op jouw vraag niet gevonden?

Neem contact via ons formulier contact op met ons team en krijg een zo snel mogelijk een antwoord op jouw vraag.

Bedankt om je in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Je ontvangt als eerste al onze nieuwe blogposts, webinars, events en nog zo veel meer plezante info over sport!

 

Het Fros team

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Benieuwd wat Fros allemaal kan betekenen voor jouw bedrijf, sportclub of sport? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze sporten, activiteiten, verzekeringen, ondersteuning en nog zo veel meer!

Benieuwd wat Fros allemaal kan betekenen voor jouw bedrijf, sportclub of sport? Vul onderstaand formulier in en ontvang meer info over onze sporten, activiteiten, verzekeringen, ondersteuning en nog zo veel meer.

 

Eén van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles