Sportclubs

Subsidies sportclubs

Ontdek de mogelijkheden voor jouw club!

Jouw financieel duwtje in de rug

In een sportclub kan je ten volle genieten van je favoriete sporten. De werking van een sportclub kan echter wel wat kosten met zich meebrengen. Met een goede financiële ondersteuning kan je als sportclub nog meer betekenen voor je leden.

 

Maar waar vind je de geschikte subsidies en financiële steun? Je kan terecht bij verschillende instanties op lokaal, gemeentelijk en Vlaams niveau. Fros helpt je graag wegwijs worden doorheen het subsidielandschap en biedt zelf ook enkele mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies.

Foto's website (standaard) - Bente
jessie-shaw-GvTlMncPi8M-unsplash

NIEUW! - Fros Multisportfonds

Het staat buiten kijf: de motorische ontwikkeling van een kind/jongere is ontzettend belangrijk! Kleuters, kinderen en jongeren moeten veelzijdig kunnen bewegen: van kleutergym tot voetbalschool, van multimove tot bewegingsschool, van wekelijkse trainingen tot lessenreeksen.

 

Ook Fros is als multisportfederatie overtuigd van de meerwaarde van een brede (sport)motorische basis. Daarom willen we nog meer de kaart trekken van multisportclubs en hun aanbod. We faciliteren dan ook met veel plezier dat unieke sportaanbod en willen met dit multisportfonds een financieel duwtje in de rug geven, zodat jouw organisatie daarin verder kan groeien. 

Het Fros Multisportfonds bestaat er twee onderdelen. Als club kan je kiezen om op één of beide onderdelen in te tekenen:

 

 • Deel A: voor alle sportclubs die op regelmatige basis een aanbod hebben rond het aanleren van brede (sport)motorische vaardigheden (niet sporttak-specifiek) voor kinderen tot en met maximum 8 jaar.
 • Deel B: voor alle sportclubs die op regelmatige basis meerdere sporttakken (minstens 3) aanbieden voor jongeren tot en met 18 jaar.  

Om deel te kunnen nemen aan het Fros Multisportfonds, moet je club aan enkele basisvoorwaarden voldoen. Zo gaan we na:

 

 • of jouw club aangesloten is bij Fros?
 • of jouw club over een opgeleide API (AanspreekPunt Integriteit; vertrouwenspersoon) beschikt?

Vervolgens heb je de twee basisvoorwaarden die gekoppeld zijn aan deel A en deel B van het reglement: 

A. Op regelmatige basis een aanbod hebben rond het aanleren van brede (sport)motorische vaardigheden (niet sporttak-specifiek) voor kinderen tot en met maximum 8 jaar.

en/of

B. Op regelmatige basis meerdere sporttakken ( minstens 3) aanbieden voor jongeren tot en met 18 jaar.

Voldoet jouw club aan de basisvoorwaarden? Dan kan jouw club deelnemen aan het Fros Multisportfonds. Het reglement is opgebouwd uit en deel A en een deel B (afhankelijk van waar jouw club voor intekent) met daaronder verschillende vragen. Op iedere vraag kan je punten scoren. Op basis van je totaalscore wordt de subsidie voor jouw club bepaald. 

 

Je kan er als club dus voor kiezen om een dossier in te dienen onder basisvoorwaarde A (deel A), basisvoorwaarde B (deel B) of basisvoorwaarden A én B (deel A en B). Clubs die een dossier indienen onder beide basisvoorwaarden krijgen een extra score van 50 punten.
 
Bekijk je het reglement graag eens volledig? Stuur dan een mailtje naar msf@fros.be 

Het Fros Multisportfonds volgt het kalenderjaar en loopt met andere woorden van januari tot en met december. Er zijn twee belangrijke data die jaarlijks terugkeren en waar je als club rekening mee dient te houden: 

 

 • 1 april: uiterste inschrijvingsdatum voor deelname in het desbetreffende jaar.
 • 15 oktober: uiterste indiendatum voor je vragenlijst met bijhorende stavingsdocumenten.

De finale afrekening en uitbetaling van het subsidiebedrag gebeurt eind december in het jaar van deelname.

Clubs die aangesloten zijn bij Fros en die in aanmerking komen voor het Fros Multisportfonds (volgens onze gegevens) worden hier jaarlijks tijdig van op de hoogte gebracht per mail of via een Fros Coach.

 

Heb je geen mail ontvangen maar kom je wel in aanmerking? Neem dan contact op met msf@fros.be

Fros Jeugdsportfonds

Heeft jouw club een aanbod voor jongeren tot en met 18 jaar en kunnen jullie wel een financieel duwtje in de rug gebruiken? Dan is het Fros Jeugdsportfonds misschien wel de oplossing! Fros heeft in samenwerking met Sport Vlaanderen het Fros Jeugdsportfonds opgericht dat jaarlijks een subsidie voorziet voor sportclubs die inzetten op een goede jeugdwerking. 

Om deel te kunnen nemen aan het Fros Jeugdsportfonds, moet je club aan enkele basisvoorwaarden voldoen. Zo gaan we na: 

 

 • of jouw club aangesloten is bij Fros?
 • of jouw club de Panathlonverklaring ondertekend heeft? 
 • of jouw club een gediplomeerde jeugdtrainer heeft? 
 • hoeveel jeugdleden er bij jouw club aangesloten zijn? Staat jouw sport op de sporttakkenlijst? Dan moeten er minstens 15 actieve jeugdleden bij jouw club aangesloten zijn. Staat jouw sporttak niet op de sporttakkenlijst? Dan moeten er minstens 10 actieve jeugdleden bij jouw club aangesloten zijn.

Voldoet jouw club aan de basisvoorwaarden? Dan kan jouw club deelnemen aan het Fros Jeugdsportfonds. Het reglement is opgebouwd uit 4 deelaspecten met daaronder verschillende vragen. Op iedere vraag kan je club punten scoren. Op basis van je totaalscore wordt de subsidie voor jouw sportclub bepaald. 

 

De 4 deelaspecten van het reglement zijn: 

 

 1. Trainers en trainingen
 2. Structurele jeugdwerking
 3. Jeugdsportpromotie
 4. Gezond en ethisch sporten, sociale inclusie
Bekijk je het reglement graag eens volledig?

Het Fros Jeugdsportfonds volgt het kalenderjaar en loopt met andere woorden van januari tot en met december. Er zijn twee belangrijke data die jaarlijks terugkeren en waar je als club rekening mee dient te houden: 

 

 • 1 april: uiterste inschrijvingsdatum voor deelname in het desbetreffende jaar.
 • 15 oktober: uiterste indiendatum voor je vragenlijst met bijhorende stavingsdocumenten.

De finale afrekening en uitbetaling van het subsidiebedrag gebeurt eind januari van het jaar volgend op het jaar van deelname. 

Clubs die aangesloten zijn bij Fros en die in aanmerking komen voor het Fros Jeugdsportfonds worden hier jaarlijks (tussen februari en april) van op de hoogte gebracht per mail of via een Fros Coach en via het Fros Clubportaal.

 

Inschrijven kan via het Fros Clubportaal. 

 

Heb je geen melding ontvangen maar kom je wel in aanmerking? Neem dan contact op met jsf@fros.be

Voor het Fros Jeugdsportfonds ontwikkelde Fros verschillende sjablonen en voorbeelden om jouw club op weg te helpen met haar jeugdwerking en clubdossier:

Foto's website (standaard) - Bente
Foto's website (standaard) - Bente

Trainers- en Opleidingsfonds Fros (TOFF)

Wekelijks zetten duizenden lesgevers hun beste beentje voor in onze sportclubs. Ze zijn dan ook onmisbaar, want zonder lesgevers zou er geen sportaanbod zijn en dus ook geen clubs. Met of zonder diploma, ze zijn allemaal belangrijk. 

 

Om het aantal opgeleide en gediplomeerde lesgevers bij sportclubs te verhogen, heeft Fros het Trainers- en Opleidingsfonds Fros (TOFF) in het leven geroepen. Jaarlijks kan jouw club een subsidie aanvragen voor het opleiden of inzetten van gediplomeerde lesgevers binnen de eigen club. 

Om deel te kunnen nemen aan het Trainers- en Opleidingsfonds Fros, moet je club aan enkele basisvoorwaarden voldoen. Zo gaan we na:

 

 • of jouw club aangesloten is bij Fros?
 • of jouw club op regelmatige basis een sporttak aanbiedt die op de sporttakkenlijst staat? Dit wil zeggen dat jouw club een aanbod heeft van ongeveer 30 weken per sportseizoen. 

Voldoet jouw club aan de basisvoorwaarden? Dan kan jouw club deelnemen aan het Trainers- en Opleidingsfonds Fros. Het reglement is opgebouwd uit 3 deelaspecten met daaronder verschillende vragen. Op iedere vraag kan je punten scoren. Op basis van je totaalscore wordt de subsidie voor jouw club bepaald. 

 

De 3 deelaspecten van het reglement zijn: 

 

 1. Trainers en trainingen
 2. Structurele jeugdwerking
 3. Clubinitiatieven
Tot slot kijken we ook nog naar de trainersgraad binnen jouw club: hoeveel bedraagt het aandeel gediplomeerde trainers ten opzichte van het aantal leden?
 
Bekijk je het reglement graag eens volledig? Download het hier!

Het Trainers- en Opleidingsfonds Fros volgt het sportseizoen en loopt met andere woorden van september tot oktober van het daaropvolgende jaar. Er zijn twee belangrijke data die jaarlijks terugkeren en waar je als club rekening mee dient te houden: 

 

 • 20 oktober: uiterste inschrijvingsdatum voor deelname in het desbetreffende seizoen.
 • 31 mei: uiterste indiendatum voor je vragenlijst met bijhorende stavingsdocumenten.

De finale afrekening en uitbetaling van het subsidiebedrag gebeurt in oktober. 

Clubs die aangesloten zijn bij Fros en die in aanmerking komen voor het Trainers- en Opleidingsfonds Fros worden hier jaarlijks tijdig van op de hoogte gebracht per mail of via een Fros Coach en via het Fros Clubportaal.

 

Inschrijven kan via het Fros Clubportaal. 

 

Heb je geen melding ontvangen maar kom je wel in aanmerking? Neem dan contact op met toff@fros.be

Andere financiële tegemoetkomingen van Fros

Heeft Fros naast het Fros Jeugdsportfonds en Trainers- en Opleidingsfonds nog andere subsidies voor sportverenigingen? Reken maar van YES! 

Zijn de trainers en lesgevers in jouw club in het bezit van een VTS-diploma in de clubsporttak of hebben ze een gelijkgesteld diploma? Dan storten wij het lidgeld van deze trainers terug aan het einde van de aansluitingsperiode. Deze tegemoetkoming hoef je niet apart aan te vragen. De procedure is heel eenvoudig: duid aan welke leden in jouw club training geven via het Fros clubportaal en dan doen wij de rest. 

Volg jij of volgt iemand van jouw leden een VTS-opleiding? Dan kan het misschien wel een extra motivatie zijn om te weten dat Fros 50% van het cursusgeld terugbetaalt wanneer je slaagt voor de cursus. Aarzel niet te lang om deze tussenkomst aan te vragen: enkel erkende VTS-opleidingen van het lopende kalenderjaar kunnen in aanmerking komen voor een gedeeltelijke terugbetaling. 

Foto's website (standaard) - Bente

Subsidies door gemeenten

Gemeenten die een erkende sportdienst hebben en een kwaliteitsvol sportbeleidsplan indienen bij de Vlaamse regering kunnen beleidssubsidies ontvangen. 

In ruil daarvoor moet het sportbeleidsplan duidelijk beschrijven hoe de gemeente de sport zal ondersteunen. De inhoud van de gemeentelijke subsidiereglementen en budgetten die een gemeente aan subsidies voor sport kan spenderen, verschillen sterk van gemeente tot gemeente. We geven een algemeen overzicht van de mogelijkheden, wat niet betekent dat elke vorm van subsidie in elke gemeente van toepassing is. 

De subsidiereglementen en de bijhorende aanvraagformulieren kan je bekomen bij jouw gemeentelijke sportdienst. 

Vaak is die informatie ook via de website van je gemeente verkrijgbaar. 

We adviseren om contact op te nemen met jouw lokale sportdienst om te weten te komen welke subsidies voor sportclubs jouw gemeente in petto heeft.

Foto's website (standaard) - Bente

Subsidies via de Vlaamse overheid

Ook bij de Vlaamse overheid kan je als sportclub een subsidie aanvragen. Sport Vlaanderen voorziet financiële ondersteuning voor onder meer sportinfrastructuur en sportpromotionele activiteiten. 

Een perfect uitgebalanceerde sportinfrastructuur is de basis voor een goede sportbeoefening. Heel wat sporten kunnen zonder de geschikte infrastructuur niet beoefend worden: zonder zwembad geen zwemmen, zonder voetbalveld geen voetbal. Lokale en regionale besturen, maar ook clubs, federaties en privépartners kunnen bij Sport Vlaanderen aankloppen voor financiële ondersteuning.

Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, liefst op regelmatige basis, en levenslang. Sportevenementen kunnen er mee voor zorgen dat mensen aangezet worden tot sporten. Ze zijn leuk om naar te kijken, om aan deel te nemen of om te proeven van bepaalde sporten. 

 

Sinds verschillende jaren kunnen organisatoren van (top)sportevenementen dan ook financiële ondersteuning ontvangen vanuit Vlaanderen. 

Door deel te nemen aan het Jeugdsportfonds en Trainers- en Opleidingsfonds ontvangen wij zéér duidelijke feedback waarin wij als club de volgende stap kunnen zetten om kwalitatief beter te worden. De toegekende subsidies worden bovendien integraal ingezet in de verdere uitbouw van onze club door onder andere extra en nieuw trainingsmateriaal aan te kopen.
Raf Caubergh
VOETJEBAL BELGIË

Benieuwd naar wat Fros
voor jou kan betekenen?

pdf symbool fros

Bedankt om je in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Je ontvangt als eerste al onze nieuwe blogposts, webinars, events en nog zo veel meer plezante info over sport!

 

Het Fros team

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Benieuwd wat Fros allemaal kan betekenen voor jouw bedrijf, sportclub of sport? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze sporten, activiteiten, verzekeringen, ondersteuning en nog zo veel meer!

Benieuwd wat Fros allemaal kan betekenen voor jouw bedrijf, sportclub of sport? Vul onderstaand formulier in en ontvang meer info over onze sporten, activiteiten, verzekeringen, ondersteuning en nog zo veel meer.

 

Eén van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles