Sportclubs

Subsidies sportclubs

Ontdek de mogelijkheden voor jouw club!

Jouw financieel duwtje in de rug

In een sportclub kan je ten volle genieten van je favoriete sporten. De werking van een sportclub kan echter wel wat kosten met zich meebrengen. Met een goede financiële ondersteuning kan je als sportclub nog meer betekenen voor je leden.

 

Maar waar vind je de geschikte subsidies en financiële steun? Je kan terecht bij verschillende instanties op lokaal, gemeentelijk en Vlaams niveau. Fros helpt je graag wegwijs worden doorheen het subsidielandschap en biedt zelf ook enkele mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies.

Foto's website (standaard) - Bente
Subsidies voor sportclubs

Fros Fonds

Fros Multisport Vlaanderen wil met het Fros Fonds haar clubs, die inzetten op kwaliteitsvolle begeleiding, jeugdsport en/of multisport, blijven aanmoedigen en ondersteunen.

 

Wekelijks zetten sportclubs hun beste beentje voor om al haar leden, jong en oud, te voorzien van een aanbod dat mensen (letterlijk) in beweging brengt. Fros wil haar clubs hierbij een duwtje in de rug te geven. Of je nu een grote club bent of net gestart, een erkende sporttak aanbiedt of niet, elke Fros-club verdient deze extra ondersteuning.

Het Fros Fonds ondersteunt clubs binnen drie verschillende thema’s:

 

 • Deel 1 – Trainers en opleidingen
 • Deel 2 – Jeugdsport
 • Deel 3 – Brede motorische ontwikkeling en multisport

Door clubs een financieel duwtje in de rug te geven, wil Fros clubs de kans geven om de kwaliteit, omvang en uitwerking van hun werking te verbeteren.

 

Om deel te kunnen nemen aan het Fros Fonds moet een sportclub aan één of meerdere basisvoorwaarden voldoen.

In principe kan elke Vlaamse Fros-club (en clubs uit het Brussels Hoofdstedelijk gewest) gebruik maken van subsidies uit het Fros Fonds. 

Het Fros Fonds bestaat uit 3 verschillende thema’s waarbij voor ieder thema verschillende basisvoorwaarden gelden. De onderdelen vullen elkaar aan en mogen niet volledig los van elkaar gezien worden.

Per thema of onderdeel gelden er verschillende basisvoorwaarden:

 Deel 1 – trainers en opleidingen

 • Minstens 15 aangesloten leden hebben op 1 april
 • Minstens 1 gediplomeerde en/of opgeleide trainer/lesgever hebben op 1 april
 • Gedurende +/- 30 weken een clubaanbod hebben per sportseizoen

Deel 1 – trainers en opleidingen + Deel 2 – Jeugdsport

 • Voldoen aan bovenstaande voorwaarden (Deel 1)
 • Minstens 15 aangesloten jeugdleden hebben op 1 april
 • Beschikken over een API (AanspreekPunt Integriteit; vertrouwenspersoon)

Deel 1 – trainers en opleidingen + Deel 2 – Jeugdsport + Deel 3 – Multisport

 • Voldoen aan bovenstaande voorwaarden (Deel 1 + 2)
 • Op regelmatige basis een aanbod hebben rond brede motorische ontwikkeling (niet sporttak-specifiek – lees hier alles over veelzijdig bewegen) voor personen, jonger dan 18 jaar

EN/OF

 • Op regelmatige basis meerdere sporttakken (min. 3) aanbieden voor personen jonger dan 18 jaar

Meer uitleg over de basisvoorwaarden vind je hier

Voldoet jouw club aan de basisvoorwaarden voor één of meerdere onderdelen? Dan kan jouw club deelnemen aan het Fros Fonds. In het reglement worden er per onderdeel verschillende vragen gesteld. Op iedere vraag kan je punten scoren. Op basis van je totaalscore wordt de subsidie voor jouw club bepaald. 

Iedere vraag is opgebouwd uit vier onderdelen:

 1. Vraag: een vraag die meer info over je clubwerking tracht te verwerven
 2. Uitleg: meer uitleg over de vraag
 3. Voorwaarden: voorwaarden waaraan een antwoord moet voldoen om geldig te zijn
 4. Stavingsdocumenten: afhankelijk van de vraag, worden er een staving opgevraagd om je antwoord mee aan te tonen (geen staving = geen punten)

Bij bepaalde vragen, zoals over ledenaantallen, diploma’s, … moet de club zelf niets doorgeven aangezien de cijfers gekend zijn bij Fros via het Fros Clubportaal.

Bekijk je het reglement graag eens volledig? Download het hier!

Het Fros Fonds volgt het kalenderjaar en loopt met andere woorden van januari tot en met december. Er zijn twee belangrijke data die jaarlijks terugkeren en waar je als club rekening mee dient te houden:

 

 • 1 april: uiterste inschrijfdatum voor deelname in het desbetreffende jaar.
 • 15 oktober: uiterste indiendatum voor je vragenlijst met bijhorende stavingsdocumenten.

De finale afrekening en uitbetaling van het subsidiebedrag gebeurt eind januari van het jaar volgend op het jaar van deelname.

Clubs die aangesloten zijn bij Fros en die in aanmerking komen voor het Fros Fonds worden hier jaarlijks, tijdig van op de hoogte gebracht per mail of via een Fros Coach.

 

Heb je geen mail ontvangen maar kom je wel in aanmerking? Neem dan contact op met subsidies@fros.be

Tussenkomst VTS-opleidingen

Heeft Fros naast het Fros Fonds ook nog andere subsidies voor sportverenigingen? Reken maar van YES! 

 

Volg jij of volgt iemand van jouw leden een VTS-opleiding? Dan kan het misschien wel een extra motivatie zijn om te weten dat Fros 50% van het cursusgeld terugbetaalt wanneer je slaagt voor de cursus. Aarzel niet te lang om deze tussenkomst aan te vragen: enkel erkende VTS-opleidingen van het lopende kalenderjaar kunnen in aanmerking komen voor een gedeeltelijke terugbetaling. 

 

Bezorg je aanvraagformulier aan subsidies@fros.be

Uittreksel strafregister sportclubs

Subsidies door gemeenten

Gemeenten die een erkende sportdienst hebben en een kwaliteitsvol sportbeleidsplan indienen bij de Vlaamse regering kunnen beleidssubsidies ontvangen. 

In ruil daarvoor moet het sportbeleidsplan duidelijk beschrijven hoe de gemeente de sport zal ondersteunen. De inhoud van de gemeentelijke subsidiereglementen en budgetten die een gemeente aan subsidies voor sport kan spenderen, verschillen sterk van gemeente tot gemeente. We geven een algemeen overzicht van de mogelijkheden, wat niet betekent dat elke vorm van subsidie in elke gemeente van toepassing is. 

De subsidiereglementen en de bijhorende aanvraagformulieren kan je bekomen bij jouw gemeentelijke sportdienst. 

Vaak is die informatie ook via de website van je gemeente verkrijgbaar. 

We adviseren om contact op te nemen met jouw lokale sportdienst om te weten te komen welke subsidies voor sportclubs jouw gemeente in petto heeft.

Foto's website (standaard) - Bente

Subsidies sportclubs via de Vlaamse overheid

Ook bij de Vlaamse overheid kan je als sportclub een subsidie aanvragen. Sport Vlaanderen voorziet financiële ondersteuning voor onder meer sportinfrastructuur en sportpromotionele activiteiten. 

Een perfect uitgebalanceerde sportinfrastructuur is de basis voor een goede sportbeoefening. Heel wat sporten kunnen zonder de geschikte infrastructuur niet beoefend worden: zonder zwembad geen zwemmen, zonder voetbalveld geen voetbal. Lokale en regionale besturen, maar ook clubs, federaties en privépartners kunnen bij Sport Vlaanderen aankloppen voor financiële ondersteuning.

Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, liefst op regelmatige basis, en levenslang. Sportevenementen kunnen er mee voor zorgen dat mensen aangezet worden tot sporten. Ze zijn leuk om naar te kijken, om aan deel te nemen of om te proeven van bepaalde sporten. 

 

Sinds verschillende jaren kunnen organisatoren van (top)sportevenementen dan ook financiële ondersteuning ontvangen vanuit Vlaanderen. 

Door deel te nemen aan het Jeugdsportfonds en Trainers- en Opleidingsfonds ontvangen wij zéér duidelijke feedback waarin wij als club de volgende stap kunnen zetten om kwalitatief beter te worden. De toegekende subsidies worden bovendien integraal ingezet in de verdere uitbouw van onze club door onder andere extra en nieuw trainingsmateriaal aan te kopen.
Raf Caubergh
VOETJEBAL BELGIË

Benieuwd naar wat Fros
voor jou kan betekenen?

pdf symbool fros

Bedankt om je in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Je ontvangt als eerste al onze nieuwe blogposts, webinars, events en nog zo veel meer plezante info over sport!

 

Het Fros team

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Benieuwd wat Fros allemaal kan betekenen voor jouw bedrijf, sportclub of sport? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze sporten, activiteiten, verzekeringen, ondersteuning en nog zo veel meer!

Benieuwd wat Fros allemaal kan betekenen voor jouw bedrijf, sportclub of sport? Vul onderstaand formulier in en ontvang meer info over onze sporten, activiteiten, verzekeringen, ondersteuning en nog zo veel meer.

 

Eén van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles