Over ons

Ethisch sporten

Ontdek hier hoe je ethisch kan sporten

Ethisch sporten

Sport is niet louter fysieke inspanning, sport is ook emotie.  Het is een ideaal middel om ethische normen en waarden te ervaren en over te brengen, waarbij een kwalitatieve omkadering een positieve invloed kan hebben op zowel de sporter als zijn/haar omgeving. 

 

Hieronder kan je meer info terugvinden over de onderwerpen waarover Fros wil informeren en/of waarop ze zich toelegt in het kader van ethisch sporten. 

Foto's website (standaard) - Bente

Ethische adviesraad

In 2012 richtte Fros de Ethische Adviesraad op en sinds 2015 versterkt collega-federatie Sporta deze groep experten. Dit onafhankelijk adviesorgaan is samengesteld uit uiteenlopende ervaringsdeskundigen (expert sportethiek, jurist, topsporter, psycholoog VK): Els De Waegeneer, Joris Verstraeten, Sandrine Billiet en Evi Verdoodt, samen met de federatie API’s van Fros en Sporta 

Het takenpakket van de Ethische Adviesraad berust op drie pijlers: 

 

INFORMEREN/SENSIBILISEREN

BEPERKEN/VERMIJDEN

REMEDIËREN

20220823_191647

Aanspreekpunt Integriteit (API) Fros

Zit je met vragen, een vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag (SGG) in jouw sportclub, neem dan contact op met ons aanspreekpunt integriteit Joppe Beeckmans (foto) via volgende coördinaten:

joppe.beeckmans@fros.be – +32 499/21.68.96

In tuchtaangelegenheden m.b.t. grensoverschrijdend gedrag erkent Fros Multisport Vlaanderen vanaf 01.01.2021 de bevoegdheid van het Vlaams Sport Tribunaal. Wens je – al dan niet na contact met de federatie-API – een formele aangifte in te dienen, gebruik dan dit klachtenformulier.

Benieuwd welke stappen de API zal zetten? Bekijk dan ons handelingsprotocol.

Om vanuit Fros de club-API’s op de hoogte te kunnen houden van relevante info en opleidingen, vragen we aan onze clubs om de gegevens van hun club-API door te sturen. Zo kan in de toekomst een netwerk uitgebouwd worden om kennis en ervaringen uit te wisselen. Je club-API kan je doorgeven via het Fros clubportaal.

Maak de club-API ook bekend binnen de club door gebruik te maken van deze handige template: Template club-API

Wil je als club aan de slag om te komen tot een beleid dat grensoverschrijdend gedrag voorkomt en aanpakt en heb je daarbij hulp nodig? Download dan de Toolkit GG voor sportclubs van Sportieq. 

Sport met grenzen

Elke dag beleven heel wat kinderen en jongeren fijne sportmomenten in onze sportclubs. Aan ons als federatie en clubs om ervoor te zorgen dat dit op een veilige manier gebeurt, zowel op fysiek als op psychisch vlak. Als sportclub tracht je ervoor te zorgen dat de minderjarigen een omgeving aangeboden wordt waarin ze leren omgaan met elkaar en zich kunnen ontplooien, maar ook waar er alles aan gedaan wordt om de integriteit van onze jonge sporters te beschermen.  

 

Onder andere in de campagnes ‘Is Kiezen Verliezen‘ (VTS en Sportieq) en de TOP-actie (Time Out tegen Pesten) wordt hier aandacht aan besteed, maar ook in de brochure Ethisch Management vind je enkele handige tools terug die je als club op weg kunnen helpen: 

 

  1. een wegwijzer verspreiden waarin staat waar men met welk probleem terecht kan,  
  2. een gedragscode opstellen of de Fairplay-code van Fros aanpassen,  
  3. met goede sportbegeleiders werken in een degelijke omkadering, 
  4. het vlaggensysteem gebruiken,  
  5. een verantwoordelijke/aanspreekpunt voor integriteit benoemen,  
  6. een ‘reactieplan’ toepassen in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag en  
  7. tot slot de aanpak verankeren in het eigen actieplan. 

Zit je als sportclub met vragen rond bovenstaande thema’s, dan kan je alvast terecht bij volgende organisaties: ICES (Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport), CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) en 1712 (Meldpunt Geweld en Misbruik). 

 

#kijknietweg 

 

Website ICES

Website Is Kiezen Verliezen

Website Nu praat ik erover

Untitled design (11)

TIME OUT tegen PESTEN

Foto's website (standaard) - Bente

Laagdrempelig sporten

Is bij jouw sportclub iedereen welkom en wil je dat ook zo kenbaar maken

Of wil jouw club nieuwe leden aantrekken, maar lukt dat niet zo goed? Of wil je juist werken aan een “iedereen is welkom-gevoel”?

 

De eerste stap naar een sportclub is voor heel wat mensen niet gemakkelijk, zowel financieel, psychologisch, cultureel als praktisch. Dat geldt voor kansengroepen, maar ook voor “Jan met de pet”. We spreken over een participatiedrempel. Vanaf nu is www.laagdrempeligesportclub.be dé website voor sportclubs die op basis van 6 thema’s hun eigen drempels willen verlagen. 

Fair play

Fair play is een belangrijk onderdeel van sport, zowel op recreatief als op topsportniveau, en is niet enkel van toepassing op de sporter zelf, maar op heel zijn/haar entourage. Fros kiest er dan ook voor om onder andere hierrond haar beleid rond ethisch sporten af te stemmen. We stellen een uitgebreide Fair play-code ter beschikking aan onze sportclubs. Deze kan zo overgenomen worden of aangepast, afhankelijk van de noden en accenten van de club. Op deze manier proberen we zowel de sporter zelf als de ouders, supporters, trainers, bestuursleden en scheidsrechters te bereiken. 

 

Foto's website (standaard) - Bente
Panathlon

Panathlon

Vind je het ook belangrijk dat jongeren sporten in een gezonde en veilige omgeving? Ben je ervan overtuigd dat alle jongeren gelijk behandeld moeten worden? Dat deelnemen even belangrijk of zelfs belangrijker is als winnen? Dan moet je zéker de Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport (éénmalig) mee ondertekenen.  

Vooraleer je dit doet, lees je best wel eerst eens de volledige verklaring.  

 

Bij ondertekening gaan jij en je sportclub namelijk de verbintenis aan om heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Niet enkel woorden dus, maar ook daden!  

De rechten van het kind in de sport is naast fair play bovendien één van de richtsnoeren die Fros gekozen heeft waarop ze haar beleid rond ethisch sporten wil afstemmen. 

 

Nog iets onduidelijk?

Wij geven jou graag een antwoord op al jouw vragen!

Bedankt om je in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Je ontvangt als eerste al onze nieuwe blogposts, webinars, events en nog zo veel meer plezante info over sport!

 

Het Fros team

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Benieuwd wat Fros allemaal kan betekenen voor jouw bedrijf, sportclub of sport? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze sporten, activiteiten, verzekeringen, ondersteuning en nog zo veel meer!

Benieuwd wat Fros allemaal kan betekenen voor jouw bedrijf, sportclub of sport? Vul onderstaand formulier in en ontvang meer info over onze sporten, activiteiten, verzekeringen, ondersteuning en nog zo veel meer.

 

Eén van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles