Sport en corona

Alleen staan we sterk, samen staan we sterker!

Samen tegen corona

Sport beleven we samen, ook in deze corona-tijden. Fros volgt samen met jou de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus op de voet en tracht jou hier zo goed mogelijk in te ondersteunen. 

 

Op deze pagina bundelen we alle nuttige informatie. Heb je toch nog vragen? Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen. Alleen staan we sterk, samen staan we sterker! 

Foto's website (standaard) - Bente

Huidige maatregelen sportsector

Update 7 maart 2022  – Hieronder geven we een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 7 maart 2022 op basis van de beslissingen door het Overlegcomité van 21 januari 2022, gevat in het koninklijk besluit van 4 maart 2022. We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en sturen bij indien nodig.

 

Situatie vanaf 7 maart 2022

 

Het overlegcomité besliste op 21 januari 2022 om een coronabarometer in te voeren. Op 4 maart 2022 besliste het overlegcomité om vanaf 7 maart 2022 te schakelen naar code geel. We konden reeds op een normale manier sporten, maar code geel houdt ook in dat alle beperkende maatregelen voor het randgebeuren in de sportsector wegvallen. Er is dus geen mondmaskerplicht meer in sportinfrastructuur, de beperkingen op publiek vallen weg en er is ook geen maximale groepsgrootte meer voor sportkampen.

 

Het KB van 7 maart 2022 is nog geldig tot 11 maart 2022. Dan stopt de federale fase en vervalt ook dit KB.

Je vindt hier binnenkort het aangepaste basisprotocol sport en corona – code geel. Hierin staan voornamelijk tips en adviezen over hoe je nog extra beveiligende maatregel kan nemen, bijvoorbeeld in geval van een lokale uitbraak. De update van het basisprotocol sport en corona – code geel volgt ten laatste op 14 maart.

Download hier het protocol voor sportschieten vanaf 9 juni 2021

Heropening schietstanden vanaf 9 juni 2021 biedt duidelijkheid over het toepassingsgebied van de tijdelijke coronamaatregelen van toepassing vanaf 1/2/2021 op (voorlopige) sportschutterslicenties.

 

Vanaf 9 juni 2021 kunnen de indoorschietstanden terug ruim open conform het federale ministeriële besluit van 4 juni 2021 en volgens de regels van het basisprotocol. Houders van een definitieve sportschutterslicentie en houders van een voorlopige sportschutterslicentie kunnen vanaf 9 juni 2021 terug hun sport beoefenen. Praktische proeven kunnen terug georganiseerd worden.

 

In de periode van de sluiting van de indoorschietstanden besliste de Vlaamse Regering op 29/1/2021 tot aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27/3/2020. Voor sommige van die maatregelen is het toepassingsgebied afhankelijk van de opening van de schietstanden: enkele maatregelen gelden immers voor licenties uitgereikt tot uiterlijk 1 maand of 3 maand na de opening van de schietstanden.

 

Nu we de datum van de opening van de schietstanden kennen, wordt duidelijk tot hoe lang elke maatregel geldt. Hieronder wordt dit uitgelegd.

 

 1. Voorlopige sportschutterslicenties

De tijdelijke regeling die de duur van alle voorlopige sportschutterslicenties die op 14/3/2020 geldig waren verlengt met zes maanden is uitgebreid. Ze is ook van toepassing op de voorlopige sportschutterslicenties, die uitgereikt zijn in de periode 15/3/2020 tot en met 8/7/2021.

 

Voorlopige sportschutterslicenties, geldig op 14/3/2020 en voorlopige sportschutterslicenties, uitgereikt in de periode vanaf 15/3/2020 tot en met 8/7/2021 worden uitzonderlijk verlengd met 6 maanden (DUS: 12 + 6 maand = 18 maand)

 

 • geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters
 • wél spreiding schietbeurten over verschillende dagen
 • tijdens de verlenging kan je in dat geval dus
  • eventuele schietbeurten inhalen
  • deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie
 • Voorbeeld: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/3/2021 heeft als nieuwe vervaldatum 20/09/2021.
 1. Definitieve sportschutterslicenties

Er zijn 4 situaties waarin een sportschutter zich kan bevinden:

 

 1. Lopende sportschutterslicenties, geldig op 1/2/2021 en met jaarlijkse vervaldag van 1/2/2021 t.e.m. 31/1/2022
 2. Nieuwe sportschutterslicenties uitgereikt vanaf 1/2/2021 tot en met 8/9/2021
 3. Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 8/7/2020 tot en met 28/10/2020
 4. Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 29/10/2020 tot en met 31/01/2021

Hierna volgt per situatie de (nieuwe) tijdelijke maatregel:

 

Situatie 1

Lopende sportschutterslicenties geldig op 1/2/2021 en met jaarlijkse vervaldag van 1/2/2021 t.e.m. 31/1/2022

 • Vervaldag 1 vanaf 1/2/2021 *
  • aanvraag geldigverklaring/hernieuwing
  • voorwaarden sportschuttersdecreet
  • MAAR: geen schietbeurten te bewijzen
 • Vervaldag 2
  • aanvraag geldigverklaring/hernieuwing
  • voorwaarden sportschuttersdecreet
  • MAAR:
   • 12 schietbeurten in voorgaande 24 maand
   • geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding schietbeurten over 12 dagen

* jaarlijkse vervaldag = verjaardag van de afgiftedatum van de sportschutterslicentie (eerst toegekende wapencategorie), dus de datum waarop de sportschutterslicentie telkens moet worden geldig verklaard of hernieuwd.

 

Bijvoorbeeld: sportschutterslicentie (1e wapencategorie) met afgiftedatum 15/5/2018

 • vervaldag 1 vanaf 1/2/2021 (inwerkingtreding nieuwe maatregelen) = 15/5/2021
 • vervaldag 2 vanaf 1/2/2021= 15/5/2022

Situatie 2

Nieuwe sportschutterslicenties uitgereikt vanaf 1/2/2021 tot en met 8/9/2021.

 

 • vervaldag 1
  • aanvraag geldigverklaring
  • voorwaarden sportschuttersdecreet
  • MAAR:
   • 6 schietbeurten in voorgaande 12 maand
   • geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding schietbeurten over 6 dagen
 • Vervaldag 2, 3, …
  • voorwaarden sportschuttersdecreet

Situatie 3

Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 8/7/2020 tot en met 28/10/2020

 

 • aanvraag nieuwe sportschutterslicentie mogelijk, met vermelding wapencategorieën zoals op de vorige sportschutterslicentie als
  • voorwaarden sportschuttersdecreet
  • MAAR:
   • 6 schietbeurten in voorgaande 12 maand
   • geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding schietbeurten over 6 dagen
  • ! ENKEL na afgifte van de vorige sportschutterslicentie
  • Deze nieuwe sportschutterslicentie moet uitgereikt zijn in de periode vanaf 1/2/2021 tot en met 8/9/2021.
  • Vervaldag 1 = zie situatie 2
 • Eerst voorlopige sportschutterslicentie indien nog geen 6 schietbeurten in voorgaande 12 maanden
  • Medisch attest geldt hier voor voorlopige en definitieve sportschutterslicentie
  • Deze voorlopige sportschutterslicentie moet uitgereikt zijn uiterlijk op 8/7/2021.
 • ! NIET van toepassing indien sportschutterslicentie niet meer geldig is nadat ze is ingetrokken of geschorst n.a.v. een beslissing van de gouverneur

Situatie 4

Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 29/10/2020 tot en met 31/01/2021

 

 • aanvraag nieuwe sportschutterslicentie mogelijk, met vermelding wapencategorieën zoals op de vorige sportschutterslicentie als
  • voorwaarden sportschuttersdecreet
  • MAAR: geen schietbeurten te bewijzen *
  • ENKEL na afgifte van de vorige sportschutterslicentie
  • Deze nieuwe sportschutterslicentie moet uitgereikt zijn in de periode vanaf 1/2/2021 tot en met 8/9/2021.
  • Vervaldag 1 = zie situatie 2
 • ! NIET van toepassing indien sportschutterslicentie niet meer geldig is nadat ze is ingetrokken of geschorst n.a.v. een beslissing van de gouverneur

*In tegenstelling tot situatie 3 worden de sportschutters uit situatie 4 geconfronteerd met de tweede sluiting van de schietstanden in de periode waarin de schietbeurten voor hun sportschutterslicentie worden gerekend.

Veelgestelde vragen bij Fros

Het afgelopen jaar heeft Fros heel wat specifieke vragen gekregen over de sportverzekering, de Fros fondsen, … Hieronder geven we antwoorden én tips op de vragen die het vaakst terugkeerden.

De coronamaatregelen hebben (nog steeds) een enorme impact op de werking van alle clubs, zo ook voor de jeugdwerking. Na een grondige analyse van ons vooropgestelde reglement is beslist om enkele wijzigingen of toevoegingen door te voeren:

 

 • De deelnamevoorwaarde om minstens 10/15 jeugdleden te hebben op 1 april wordt verlengd naar 31 mei;
 • Alle opleidingen/bijscholingen/infosessies die digitaal gevolgd kunnen worden, komen ook in aanmerking mits staving;
 • Stages/sportkampen/initiaties of andere activiteiten/initiatieven die hebben kunnen plaatsvinden, kunnen uiteraard gewoon ingediend worden. Maar ook indien de intentie er wel was maar omwille van corona niet heeft kunnen plaatsvinden, kan men dit opgeven en staven ter goedkeuring.

Tot slot werd er ook een nieuwe vraag toegevoegd aan het reglement: Heeft je club specifieke corona-gelinkte initiatieven genomen om de leden te activeren en betrekken bij de clubwerking?

 

Het volledige bedrag dat Fros met de steun van Sport Vlaanderen voorziet om de kwaliteit en omvang van jeugdwerkingen te ondersteunen, wijzigt niet. Een eventuele lagere score hoeft dus niet te resulteren in een lagere subsidie, en is steeds afhankelijk van meerdere factoren (o.a. scores andere clubs, aantal deelnemende clubs,…).

 

Aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen als je hierover vragen hebt.

Alle Fros-leden zijn verzekerd tijdens de beoefening van wandelsport, joggen, fitness in een fitnesscentrum, turnen, zwemmen, rolschaatsen, recreatief fietsen (fietsen buiten clubverband met fietsen die louter trapondersteunend werken) en skaten en dit 24/7.

 

Deze verzekering is er niet enkel tijdens de coronacrisis maar maakt standaard deel uit van een lidmaatschap bij Fros

Medische problemen die het gevolg zijn van een besmetting met COVID-19 zijn niet gedekt door de Fros sportpolis. Dit omdat er geen sprake is van een sportegerelateerde aandoening/kwetsuur.

 

Indien een club, trainer, bestuurder, lid,… aansprakelijk gesteld wordt voor een besmetting opgelopen door een lid of een andere aanwezige dan is deze aansprakelijkheid verzekerd cfr. de voorwaarden van de ledenpolis. Bij de heropstart van de sportactiviteiten verzoeken wij de sportclubs de bepalingen van de federale regering nauwlettend te volgen teneinde de best mogelijk bescherming voor de sporters en andere aanwezigen te garanderen. 

 

De algemene voorwaarden omvatten immers een bepaling die het de verzekeraar mogelijk maakt niet tussenbeide te komen in geval van “het niet-naleven van wetten, regels, of gebruiken eigen aan de verzekerde activiteit waarbij  het voor ieder met de materie vertrouwde persoon  duidelijk moet zijn dat het hieruit bijna onvermijdelijk schade moet ontstaan”. De niet-naleving van de veiligheidsnormen kan, afhankelijk van de omstandigheden, de verzekerde confronteren met een ontzegging van de dekking, met name wanneer hij het initiatief heeft genomen om een evenement te organiseren waarvan hij weet dat het niet kan of mag plaatsvinden met inachtneming van de door de federale overheid opgelegde basisregels met betrekking tot de veiligheidsafstand.

Met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid van de club aangaande de heropstart van de activiteiten willen wij de aandacht vestigen op volgende aspecten:

 

 • De bewijslast inzake de burgerlijke aansprakelijkheid van de club/trainer ligt bij het slachtoffer (in dit concreet geval de persoon die het virus heeft opgelopen);
 • De activiteit moet worden georganiseerd in overeenstemming met de maatregelen, richtlijnen en/of adviezen van de bevoegde overheid;
 • De activiteit dient met de nodige zorgvuldigheidsplicht te worden ingericht, in het bijzonder om de kans op een besmetting te minimaliseren, gelet op de algemene kennis van de gevaren van COVID-19 en de hoge besmettingsgraad.

Het is te allen tijde cruciaal dat de club de door de overheid opgelegde verplichtingen toepast en alle mogelijke inspanningen levert om de aanbevelingen na te leven. We nodigen clubs ook uit om regelmatig met de leden of hun ouders te communiceren over de genomen maatregelen om hen op de hoogte te houden van de omstandigheden waarin de sportbeoefening wordt georganiseerd.

De coronacrisis heeft ook een financiële impact op sportorganisaties. Daarom stelde Sport Vlaanderen een tabel op met de voornaamste compensatiemaatregelen die verschillende instanties op dit moment aanbieden voor sportorganisaties.

 

De Vlaamse regering maakt via een noodfonds 265 miljoen euro middelen vrij om verschillende getroffen sectoren te ondersteunen.

 

De Vlaamse regering maakt het ook mogelijk voor clubs met rechtspersoonlijkheid en die aangesloten zijn bij een erkende en gesubsidieerde sportfederatie om een noodsportlening tot € 1 miljoen aan te gaan aan een rente van 1%.

 

Lees alles over de compensatiemaatregelen voor sportorganisaties.

Tijdens de eerste coronagolf maakte een volmachtenbesluit het tijdelijk mogelijk om algemene vergaderingen digitaal te organiseren (of uit te stellen). De nieuwe coronawet van 20 december 2020 zorgt nu voor een permanente oplossing: vzw’s kunnen definitief gebruikmaken van de AV vanop afstand.

Vanaf nu is het mogelijk om je algemene vergadering digitaal of schriftelijk te organiseren. De wet is reeds van kracht, je kan er meteen gebruik van maken. De essentie vatten we hieronder samen:

 • Er is geen statutenwijziging nodig. 
 • De keuze om een AV op afstand te organiseren wordt toevertrouwd aan het bestuursorgaan.
 • De oproeping moet een heldere en nauwkeurige beschrijving bevatten van de procedures met betrekking tot deelname op afstand.
 • Het gekozen communicatiemiddel moet het de deelnemers mogelijk maken om kennis te nemen van de besprekingen, hun stemrecht uit te oefenen, deel te nemen aan beraadslagingen en vragen te stellen.

Nu alle sportclubs enkele maanden geheel of gedeeltelijk de deuren moeten sluiten, vragen heel wat clubs zich af wat er met het betaalde lidgeld moet gebeuren. Moet dit worden terugbetaald of niet? Misschien zijn er wel creatieve mogelijkheden waar je nog niet aan dacht.

 

Is elke sportclub nu verplicht om dit bedrag terug te betalen? De situatie is per sportclub sterk verschillend, er zijn geen algemene beslissingen of duidelijke regels. Het verschuldigde lidgeld geeft recht op een tegenprestatie (bv. toegang tot de infrastructuur en trainingen). Is er geen tegenprestatie, dan kunnen leden/klanten hun lidgeld terugvragen of een compensatie vragen. Maar in deze tijden van coronamaatregelen (het sluiten van sportinfrastructuur, het verbod op georganiseerde sportactiviteiten in groepsverband, social distaning…) is er sprake van overmacht en dan kunnen de verplichtingen van partijen vervallen.

 

Verschillende mogelijkheden

De sportclub of sportfederatie kan er niets aan doen dat er tijdens de periode van coronamaatregelen geen tegenprestatie kan plaatsvinden. Er zijn dus verschillende mogelijkheden om hier mee om te gaan:

 

 • Een volledige terugbetaling. Wanneer je sportclub nauwelijks financiële hinder ondervindt door de sluiting, kan je ervoor kiezen om alle gemiste trainingen terug te betalen. Natuurlijk is dit een luxe die weinig clubs zich kunnen veroorloven.
 • Je kan er ook voor kiezen om het lidgeld niet terug te betalen, door je te beroepen op overmacht. Hierbij reken je op het begrip van de leden. Je kan de reden van deze beslissing dan ook best kort verantwoorden. Veel leden hebben een nauwe band met de sportclub en zien die dan ook liever niet in de problemen komen.
 • Een gedeeltelijke terugbetaling van de gemiste lessen.

Moet een terugbetaling altijd in geld?

Nee. Er zijn heel wat andere mogelijkheden, wees gerust creatief.

 

 • Je kan je leden de keuze geven of ze al dan niet hun lidgeld terugbetaald willen. Je kan hen hiervoor bijvoorbeeld bedanken met een origineel clubcadeau.
 • Je kan het lidgeld terugbetalen in waardebonnen voor lokale handelaren. Misschien kan je deze bonnen wel voordeliger aankopen. Zo hoef je toch niet het volledige bedrag terug te betalen en steun je ook de lokale economie. Denk hierbij zeker ook aan je sponsors.
 • Je kan je leden een korting geven op het lidgeld voor het volgende seizoen.

Zit je zelf nog met vragen? Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.

Foto's website (langwerpig) - Bente (3)

Corona-updates

Blijf op de hoogte!

Blijf je graag op de hoogte van de laatste nieuwe corona-updates van Fros? Volg ons dan zeker op Facebook!

lightbulb

Bedankt om je in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Je ontvangt als eerste al onze nieuwe blogposts, webinars, events en nog zo veel meer plezante info over sport!

 

Het Fros team

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Benieuwd wat Fros allemaal kan betekenen voor jouw bedrijf, sportclub of sport? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze sporten, activiteiten, verzekeringen, ondersteuning en nog zo veel meer!

Benieuwd wat Fros allemaal kan betekenen voor jouw bedrijf, sportclub of sport? Vul onderstaand formulier in en ontvang meer info over onze sporten, activiteiten, verzekeringen, ondersteuning en nog zo veel meer.

 

Eén van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles