FAQs

Een ongelukje tijdens het sporten is zo gebeurd, dus vanuit Fros willen we jouw bedrijf graag helpen en een oplossing bieden voor alle verzekeringsperikelen. Dat doen we samen met onze partner Ethias en hun flexibele en betrouwbare sportverzekering op maat van sporters. Geen zorgen meer tijdens het organiseren van of deelnemen aan sportactiviteiten, want met ons uitgebreide basispakket ben je als bedrijfssportclub op en top gedekt!

Lees hier verder voor meer info.

Bij nevenactiviteiten die de club organiseert, zijn de leden standaard verzekerd. De deelnemers/vrijwilligers die geen lid zijn kan men verzekeren via onze gratis 1-dagsverzekering.

Hiervoor dien je wel een aanvraagformulier op voorhand te bezorgen. Deze kan je aanvragen via leden@fros.be.

Indien het gaat om grote evenementen waarbij het aantal leden/niet-leden deelnemers niet in redelijke verhouding is (bv. een club met 10 leden organiseert een evenement voor 300 deelnemers), of als het risico van de activiteit groter is dan deze waarvoor de club verzekerd is (bv. de club is verzekerd onder categorie 3 maar organiseert een activiteit die onder categorie 4 of 5 valt in onze tarievenlijst), dan is de eventverzekering van toepassing. De prijs per deelnemer wordt hierbij berekend op basis van het risico, de aard van de activiteit en het aantal deelnemers. Voor grote evenementen kan je ons dus best altijd eerst even contacteren.

Als het gaat over een uitstap op initiatief van de club, dat geldt de Fros sportongevallenverzekering. Wanneer het gaat over een individuele/persoonlijke uitstap kan je geen gebruik maken van de sportverzekering.

Wellicht heeft dit te maken met je browserinstellingen, ga in Google naar je privacy instellingen en pas de instelling voor pop-ups aan. Brengt dit geen verbetering? Neem dan contact op met leden@fros.be zodat we het probleem mee kunnen bekijken.

Hiervoor kan je jaarlijks max. 2 blanco (naamloze) lidmaatschappen aansluiten, die worden pas ingevuld mocht iemand een ongeval hebben tijdens een proefles.

Bij de jaarlijkse heraansluiting van de club via het portaal krijg je de vraag of je blanco lidmaatschappen wenst, als je hier geen blanco leden aangeduid hebt kan je ze nadien enkel nog aanvragen via leden@fros.be.

Wens je een bijkomende categorie op jouw licentie? Gelieve het aanvraagformulier ‘VL2 – aanvraag uitbreiding definitieve sportschutterslicentie’ in te vullen en dit, samen met de documenten vermeld op het aanvraagformulier, aan ons te bezorgen. Je krijgt van Fros een uitbreidingssticker om naast de desbetreffende categorie op de licentie te kleven!

Alle aanvraagformulieren zijn hier terug te vinden.

Gelieve het aanvraagformulier ‘VL13 – Aanvraag duplicaat sportschutterslicentie of voorlopige sportschutterslicentie’ in te vullen en dit, samen met een bewijs van verlies, pasfoto en kopie van het sportschuttersboekje aan ons te bezorgen, via post.

Alle aanvraagformulieren zijn hier terug te vinden.

Fros dient eerst jouw oude originele licentie te ontvangen, alvorens we de hernieuwde licentie aan jou kunnen bezorgen. Zodra we de oude licentie ontvangen, wordt de hernieuwde licentie verstuurd. Wanneer de hernieuwde licentie verloren is gegaan tijdens de verzending, kan je een duplicaat van de sportschutterslicentie bekomen.

Hiervoor verwijzen wij graag door naar het Platform van de Vlaamse Sportfederatie (VSF). Zij hebben alle info en mogelijke trajecten/modelstatuten rond vzw vormgeving en verdere opvolging. Alle bij ons aangesloten clubs kunnen gratis gebruik maken van dit platform. Je moet er wel éénmalig een login voor aanmaken.

Hier kan je ook de brochure ‘Je sportclub, een vzw?’ downloaden.

De (her)aansluitingen starten in het portaal voor seizoen vanaf 01/07, voor het kalenderjaar vanaf 01/11. Vanaf dan kan je enkel nog leden toevoegen voor het nieuwe werkingsjaar. Als je nog leden wil toevoegen voor het oude werkingsjaar, stuur dan even een mail naar leden@fros.be.

Gelieve jouw dossier tijdig te bezorgen aan Fros. Je kan echter tot de dag voor de vervaldatum van de sportschutterslicentie de benodigde schietbeurten behalen, om uiterlijk op de vervaldatum van de sportschutterslicentie het dossier te vervolledigen, via mail of post.

Lidmaatschappen kunnen in het portaal slechts verwijderd worden tot 24u na aansluiting. Heb je toch echt een fout gemaakt? Neem dan contact op met leden@fros.be. Zolang een lidmaatschap nog niet gefactureerd werd, kan Fros je zeker nog verder helpen!

Absoluut! Per regio en sport bestaan er reeds enkele georganiseerde bedrijvencompetities waar je steeds kan bij aansluiten. Indien er vraag zou zijn naar een nieuwe competitie, ongeacht de sport of de regio, dan helpt Fros jou met plezier deze op te starten!

Sport je samen met vrienden, familie, kennissen… en wordt jullie groep alsmaar groter? Misschien heb je er dan wel al eens aan gedacht om jullie sportieve bende om te dopen naar een officiële club? 

Laat het idee jullie zeker niet afschrikken, want Fros helpt je heel graag op weg!

Wanneer je occasioneel bij een andere Fros-club dezelfde sport beoefent als die waarvoor je bij Fros bent aangesloten, dan ben je daarvoor verzekerd.

Je brengt hiervan wel best je eigen club op de hoogte aangezien ongevallen wel steeds via jouw club zullen verlopen.

Opgelet: gebeurt dit op regelmatige basis, dan neem je best gewoon een lidmaatschap bij de betreffende club.

In functie van de sportschutterslicentie mag Fros ENKEL het uittreksel uit het strafregister model 596.1 – 5A – wapens (vergunning) aanvaarden.

Sport je graag in clubverband en ben je nog op zoek naar een club om je bij aan te sluiten? Dan helpt Fros je graag op weg! 

Met meer dan 1.200 verschillende sportclubs in meer dan 50 verschillende sporttakken (van joggen tot basketbal, van wielrennen tot duiken, …), vind je ongetwijfeld een club die bij jou past. 

Ja zeker! Bij sporten loopt soms wel eens iets mis, dus een goede verzekering is zeker geen overbodige luxe. Met de Fros 24/7 verzekering voor lifetime sporten (wandelen, lopen, fietsen, zwemmen, skaten, …) geniet je van een sportverzekering op maat en beoefen je je favoriete sport zonder zorgen.
Meer weten over hoe Fros jou, je gezin of team verzekeringsgewijs kan ondersteunen? Neem dan contact op voor een voorstel op maat. 

Als club kan je steeds doorheen het jaar leden aansluiten. Het is wel belangrijk om weten dat een lidmaatschap altijd start en eindigt volgens het type aansluiting van je club. Is jouw club aangesloten volgens het seizoen, dan zullen alle lidmaatschappen starten op 1 september en eindigen op 31 augustus, ongeacht wanneer het lidmaatschap in het seizoen aangemaakt werd. Voor een kalenderclub geldt een lidmaatschap van 1 januari t.e.m. 31 december.

Als individu kan je inschrijven voor de 24/24 verzekering voor de life-time sporten joggen, wandelen, recreatief fietsen, zwemmen, yoga, fitness in een fitnesscentrum, rolschaatsen en skaten.

Dit kan via het formulier op deze pagina en kost 30 EUR per persoon voor een heel jaar.

Voor de andere sporttakken uit onze sporttakkenlijst kunnen we enkel verzekering aanbieden in clubverband.

Daarvoor dien je dus als vereniging/organisatie aan te sluiten.

Je kan ook aansluiten via een club die reeds lid is van Fros. Vind via deze pagina jouw sportclub.

Ja, je kan je club doorheen heel het jaar aansluiten. Waar je wel rekening mee moet houden, is dat je jouw club steeds volgens een sportseizoen of kalenderjaar inschrijft. Dat wil zeggen dat alle lidmaatschappen steeds starten op 1 september (seizoen) of 1 januari, ook al is die datum reeds voorbij.

Nee, als club kan je niet standaard een ledenlijst importeren via het Fros Clubportaal. Wens je dit toch graag te doen? Neem dan contact op met leden@fros.be zodat je dit met één van onze medewerkers kan bekijken.

Het M-tarief is gericht op clubs die bezig zijn met multisport en brede motorische ontwikkeling. Als jij in jouw trainingen gebruikmaakt van niet-sportspecifieke bewegingen om zo bij te dragen aan de volledige ontwikkeling, kan je in aanmerking komen! Stuur een mail naar joppe.beeckmans@fros.be en licht daarin je aanbod toe, dan bekijkt hij of dit voldoet aan de voorwaarden.

Voor meer informatie over subsidies kan je terecht op deze pagina van onze website. Daar vind je naast de voorwaarden om deel te nemen aan het Fros Fonds ook meer informatie over andere potentiële subsidiekanalen.

Benieuwd naar de details van de Fros Sportpolis? Die kan je terugvinden op dit handige overzicht. Daarnaast hebben we ook onze verzekeringshandleiding die meer uitleg geeft over de Fros sportpolis en bijkomende verzekeringsmogelijkheden. De polis in al haar details kan je opvragen via leden@fros.be.

Het dossier voor een voorlopige sportschutterslicentie en de validatie van de sportschutterslicentie mag je digitaal aan Fros bezorgen. Bij een definitieve sportschutterslicentie en vijfjaarlijkse hernieuwing van de sportschutterslicentie is een pasfoto vereist, waardoor je deze dossiers via post dient te bezorgen.

Gelieve het aanvraagformulier ‘VL13-2 adreswijziging’ in te vullen en dit, samen met een bewijs van woonst, aan ons te bezorgen, via mail of post. Je krijgt van Fros een adressticker om over het oude adres op de licentie te kleven!

Alle aanvraagformulieren zijn hier terug te vinden.

Gelieve het aanvraagformulier ‘Aanvraag nieuw sportschuttersboekje’ in te vullen en dit, samen met een kopie van de eerste en laatste pagina van jouw sportschuttersboekje, aan ons te bezorgen via mail of post. Je krijgt van Fros een nieuw boekje via de post!

Alle aanvraagformulieren zijn hier terug te vinden.

Je kan binnen 1 club verschillende sporttakken doen, je betaalt dan het hoogste tarief en je bent dan voor alle onderliggende sporten ook verzekerd, op voorwaarde dat de betreffende club waaronder je bent aangesloten die sporten ook aanbiedt. Als je in een andere Fros-club dezelfde sporttak occasioneel gaat beoefenen, dan geldt ook de Fros verzekering. Maar als je dit gaat doen bij een club die NIET is aangesloten bij Fros of je doet dit individueel, dan ben je daar dus niet voor verzekerd door onze verzekering.

Dat is absoluut niet nodig. Iedereen is altijd welkom! Het enige verschil is dat er voor onze Fros-leden vaak een kortingstarief wordt aangeboden.

Nee, dit is zeker niet verplicht. Jullie beslissen welke personen jullie aansluiten, en onder welke polis.

Dit is zeker niet nodig! Als lid heb je tal van voordelen zoals ledentarieven bij aanvraag van initiaties, lessenreeksen, of sportdagen, alsook bij deelname aan onze Fros events. Enkel voor deelname aan onze bedrijvencompetities en de Wereld of Europese Bedrijfssportspelen is een lidmaatschap verplicht.

Verder zal onze dienstverlening en ondersteuning uiteraard ook verder reiken voor onze leden dan niet-leden.

De 12 schietbeurten dienen verspreid te zijn over minstens 2 trimesters. De sportschutterslicentie wordt opgedeeld in 4 trimesters, rekening houdend met de datum van uitreiking van de sportschutterslicentie. Wanneer jouw schietbeurten behaald werden in minstens 2 verschillende trimesters, ben je volledig in orde!

Deze kan je terugvinden op volgende pagina.

Voor bijkomende vragen of informatie kan je steeds terecht bij ons sportschuttersteam, via sportschutters@fros.be.

Deze kan je terugvinden op volgende pagina.

Deze kan je terugvinden op volgende pagina.

Voor bijkomende vragen of informatie kan je steeds terecht bij ons sportschuttersteam, via sportschutters@fros.be.

Gelieve een mail te sturen met je vraag naar sportschutters@fros.be. Het sportschuttersteam beantwoord je vraag zo spoedig mogelijk!

Gelieve jouw dossier voor de hernieuwing van de sportschutterslicentie ten vroegste 2 maanden en uiterlijk een maand voor vervaldatum van de sportschutterslicentie aan Fros te bezorgen, via post.

Gelieve jouw dossier voor de validatie van de sportschutterslicentie ten vroegste 2 maanden en uiterlijk een dag voor vervaldatum van de sportschutterslicentie aan Fros te bezorgen, via mail of post.

Een validering van de sportschutterslicentie gebeurt jaarlijks, waarbij je een gele validatiesticker ontvangt om op de achterzijde van de sportschutterslicentie te kleven. Bij de vijfjaarlijkse hernieuwing van de sportschutterslicentie ontvang je een nieuwe – blanco – sportschutterslicentie.

Bij Fros betaal je enkel lidgeld voor je aangesloten leden. Het tarief is afhankelijk van verschillende factoren: de sporttak(ken) die beoefend worden, de categorie waarin de sporttak zich bevindt, de verzekeringspolis die je kiest en het statuut van een lidmaatschap.

Worden er meerdere sporttakken beoefend? Dan betaal je enkel voor de hoogste categorie waarin een bepaald lid zich bevindt. Er kan dus zeker met verschillende tarieven gewerkt worden afhankelijk van jouw noden.

De tarievenlijst vind je terug op deze pagina.

De Fros sportverzekering is een aanvullende verzekering op de eigen ziekte-/hospitalisatieverzekering. Je spreekt dus best eerst laatstgenoemde aan. Zorg er wel steeds voor dat je het Fros ongevalsaangiftedocument zo snel mogelijk laat invullen door een arts en dat je alle documentatie goed bijhoudt. Alle info over de Fros verzekering en aangifteformulieren vind je hier terug.

Bedankt om je in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Je ontvangt als eerste al onze nieuwe blogposts, webinars, events en nog zo veel meer plezante info over sport!

 

Het Fros team

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Benieuwd wat Fros allemaal kan betekenen voor jouw bedrijf, sportclub of sport? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze sporten, activiteiten, verzekeringen, ondersteuning en nog zo veel meer!

Benieuwd wat Fros allemaal kan betekenen voor jouw bedrijf, sportclub of sport? Vul onderstaand formulier in en ontvang meer info over onze sporten, activiteiten, verzekeringen, ondersteuning en nog zo veel meer.

 

Eén van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles