Categorieën
Uncategorized

Wat is nieuw op de Dopinglijst 2024?

Op 22 september 2023 heeft het WADA de gewijzigde Verboden Lijst goedgekeurd die vanaf 1 januari 2024 van toepassing zal zijn. De Lijst zal voor alle sporten onder de toepassing van de WADA-Code van kracht zijn, net als onder het Antidopingdecreet.

Dopinglijst 2024

De belangrijkste wijziging is het verbod van gebruik binnen wedstrijdverband van Tramadol. De stof is verboden in te nemen en mag ook normaal niet meer aangetroffen worden in een urinestaal dat binnen wedstrijd is afgenomen. Geneesmiddelen die de stof bevatten, kan de merknaam verschillen (Tramadol, Tradonal, Contramal…). Gebruik buiten wedstrijdverband blijft toegelaten, maar het betekent wel dat sporters speciale aandacht zullen moeten hebben bij gebruik de dagen voor een wedstrijd. Verdere specifieke informatie zal nog volgen rond gehanteerde ‘washout’-periode en richtlijnen voor het vragen van een TTN bij gebruik van Tramadol.

 

Een andere wijziging is dat het doneren van plasma of componenten van plasma via plasmaferese in een geregistreerd afnamecentrum niet langer verboden is onder het verbod om bloed of delen van bloed toe te dienen of te herintroduceren in het bloed. Voor de duidelijkheid: het doneren van volledig bloed is geen verboden methode, en dus toegelaten, maar moet gemeld worden bij een dopingcontrole middels bloedafname.

 

De andere wijzigingen zijn eerder van detailmatige en technische aard, en hebben vooral betrekking op de positie op de lijst en de voorbeelden van stoffen die op de lijst zelf zijn opgenomen.

 

Hoewel deze verboden lijst nog moet geïmplementeerd worden via ministerieel besluit, is het aangeraden dat sporters al met de wijzigingen rekening houden met de gewijzigde lijst.

Wie is NADO Vlaanderen?

Bij NADO Vlaanderen beheren ze het antidopingbeleid in Vlaanderen. Omdat ze vinden dat sport te mooi is voor doping, ijveren ze voor een zuivere, dopingvrije sport in Vlaanderen. De ultieme doelstelling? Een veilige en dopingvrije omgeving creëren, waarin zowel elitesporters als breedtesporters beschermd worden tegen doping en de gevolgen ervan.

 

Op nationaal vlak maakt NADO Vlaanderen deel uit van de Coördinatieraad. Daarin zitten we samen met de NADO’s van de Franse Gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap en de regio Brussel-Hoofdstad. Op het internationale toneel hebben we met NADO Vlaanderen de WADA-code ondertekend. We moeten ons dus ook houden aan de uitvoering ervan.

Categorieën
Uncategorized

API: Het eerste aanspreekpunt

Ongewenst gedrag in de sportclub

Sportclubs hebben een erg belangrijke rol in onze samenleving. Van gezondheid verbeteren tot het creëren van een samenhorigheidsgevoel, de sportclub is voor vele mensen een erg belangrijke omgeving. Jammer genoeg vindt in deze sport setting ook af en toe ongepast gedrag plaats. Denk maar aan de verschillende nieuwsberichten die de afgelopen jaren gepubliceerd zijn. Uit onderzoek blijkt zelfs dat bijna 3 op de 4 jonge Belgische sporters in contact komen met minstens 1 keer een vorm van grensoverschrijdend gedrag.

 

Voor elke persoon en dus sporter zijn grenzen iets anders. Je kan de grenzen van een persoon niet zien en ook voor één persoon kan dit van dag tot dag anders zijn. Wanneer je de grenzen van iemand overschrijdt, schaadt je zijn, haar, of hun integriteit.

 

Sporten zou voor iedereen een leuke en veilige omgeving moeten zijn, hiervoor moet iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen: wegkijken of niet reageren is geen optie!

Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) onderscheidt vier vormen van grensoverschrijdend gedrag die binnen een sportcontext kunnen voorkomen:

 

  1. Fysiek grensoverschrijdend gedrag
  2. Psychisch grensoverschrijdend gedrag
  3. Seksueel grensoverschrijdend gedrag
  4. Pesten

De rol van een API

Een belangrijke schakel in het voorkomen (en opvangen) van grensoverschrijdend gedrag, is een aanspreekpunt integriteit (API).

 

Veel sportclubs en federaties hebben dit al, maar nog niet iedereen. Toch is het voor Fros belangrijk dat elke club hierop inzet: deze persoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die ongepast gedrag heeft gezien of meegemaakt en dit aan iemand wil melden. Door het volgen van een toegankelijke en laagdrempelige opleiding, is de API in staat om op een vertrouwelijke manier met een melding van grensoverschrijdend gedrag om te gaan.

 

Een API heeft geen beroepsgeheim, maar wel een discretieplicht, dit wel zeggen dat hij op een vertrouwelijke manier zal omgaan met de informatie. Echter wanneer het nodig is om bijvoorbeeld hulpdiensten in te schakelen, kan dit. Het belangrijkste is dat je je vertrouwt en veilig voelt bij de API. Hij (of zij) kan helpen bij het maken van een melding, het voorkomen van verdere schade en er mee voor zorgen dat gepaste maatregelen worden genomen om het probleem aan te pakken.

 

Door een (opgeleide) API aan te stellen, geef je als sportclub een krachtig signaal dat je wil inzetten op een veilige en respectvolle omgeving voor alle leden!

Hoe kan Fros helpen?

Ook vanuit Fros kan je rekenen op ondersteuning voor het ethisch sporten. Zo organiseren we jaarlijks opleidingen tot club-API en ook een terugkommoment waarop je je netwerk kan uitbreiden en ervaringen delen.

 

Verder biedt Fros ook de hulp van haar federatie-API aan. Als jouw club geen API heeft, als jij als API graag enkele zaken bespreekt, als jij je veiliger voelt bij deze persoon, … aarzel dan niet om contact op te nemen met Joppe of Micha. Dit kan via mail op joppe.beeckmans@fros.be / micha.vanlessen@fros.be of telefonisch op 0499 21 68 96 (Joppe) /0475 98 19 04 (Micha).

Maak ook kennis met ICES

Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische thema’s die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening. ICES beschouwt sport ook als een vormingsgebied waarbinnen we attitudes kunnen actualiseren en morele ontwikkeling stimuleren, dit zowel bij jongeren als volwassenen. De sportwereld, indien ethisch correct geleid in alle geledingen, kan een positieve invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de samenleving.


In de praktijk pakken ze dit aan door opleidingen en bijscholingen te organiseren, tools aan te beiden, case-ondersteuning te voorzien, … en dit allemaal binnen de thema’s Fair Play, Grensoverschrijdend gedrag en Gender en Seksuele Diversiteit.

Categorieën
Uncategorized

Uittreksel strafregister in sportorganisaties

Wie in Vlaanderen met kinderen of jongeren werkt, van trainers in clubs tot regisseurs van jeugdtheaters, moet vanaf 1 februari 2023 een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan de organisatie waarmee ze een overeenkomst afsluiten. We leggen je uit wat dit concreet betekent voor sportorganisaties (sportclubs, -federaties…).

Waarom het uittreksel strafregister?

Als sportorganisatie krijg je op die manier een zicht op eerdere veroordelingen voor onder andere zedenfeiten. Je kunt daardoor een beter oordeel vellen of iemand geschikt is om met minderjarigen te werken. Deze maatregel komt er na een gezamenlijk decreet van Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir en Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

 

Sportorganisaties ondernemen al veel actie om een ethisch en veilig sportklimaat te creëren. Met het opvragen van het uittreksel geef je als club een duidelijk bijkomend signaal dat je de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ernstig neemt.

 

Dit decreet is van toepassing voor het (op)nieuw aanstellen van o.a. trainers en gaat in werking vanaf 1 februari 2023. De datum van de overeenkomst bepaalt hier of het decreet al van toepassing is of niet.

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?

Een vraag die op ieders lippen brandt: “Hoe moeten we dat doen binnen de club?”.

 

Sport Vlaanderen ontwikkelde een draaiboek voor de sportsector. Met dit draaiboek wordt meer duidelijkheid gegeven over de toepassing en uitwerking van de verplichting. Het draaiboek biedt een eerste houvast voor sportorganisaties (clubs, federaties…).

Concreet advies voor sportclubs

Geen zin om het draaiboek te doorgronden? Nood aan concrete antwoorden? Vanuit de Vlaamse Sportfederatie en ICES (Centrum Ethiek in de Sport) ontwikkelden ze een handig stappenplan én een digitale wegwijzer op maat van clubs. 

 

  1. Stappenplan: krijg in 1 oogopslag een overzicht van de verschillende stappen die je moet nemen om het uittreksel strafregister op te vragen. Heb je vragen rond een concrete stap? Je kunt hierop direct doorklikken naar het juiste hoofdstuk in het draaiboek. See you at the finish!

  2. Digitale wegwijzer: Aan de hand van enkele online vragen kom je direct te weten wat je moet doen binnen jouw club en bij wie je terecht kan met verdere vragen. Om gratis gebruik te maken van de wegwijzer moet je gewoon even aanmelden op het leerplatform. Dit neemt slechts enkele minuutjes in beslag. Daarna kun je vlot de wegwijzer doornemen.

Aangepaste modeldocumenten

Binnen een sportclub kan je ook overeenkomsten afsluiten met je vrijwilligers, trainers, verenigingswerkers… Wist je dat de Vlaamse Sportfederatie modeldocumenten aanbiedt om zo’n overeenkomst af te sluiten? Deze zijn ook aangepast en bevatten nu de registraties voor dit decreet.

Meer informatie nodig?

Heb je vragen of meer hulp nodig rond het uittreksel strafregister? Volgende organisaties helpen je graag verder op weg.

Vlaamse Sportfederatie


info@vlaamsesportfederatie.be
09 396 80 60

Alle vragen rond de verschillende stappen die een club moet uitvoeren.

ICES (Ethisch Sporten)


info@ethischsporten.be
09 243 11 36

Alle vragen bij de beoordeling van het uittreksel uit het strafregister.

Sport Vlaanderen

 

Wil je meer achtergrondinformatie over het decreet en het integriteitsbeleid in Vlaanderen?

 

Surf dan even door naar de website van Sport Vlaanderen

Categorieën
Uncategorized

Knop 1712 ook op jouw website?

Zet jij ook de knop 1712 op de website van jouw sport-organisatie? Je geeft op die manier een belangrijk signaal aan je leden. Je toont dat grensoverschrijdend gedrag niet kan en helpt de drempel om erover te praten te verlagen.

 

Het is belangrijk dat in de sportclub een open cultuur bestaat zodat iedereen het gevoel heeft incidenten te kunnen melden. Om de drempel om te praten over grensoverschrijdend gedrag te verlagen, raadt het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) sportclubs aan om een knop met link naar de hulplijn 1712 te plaatsen op hun website. 1712 is een gratis professionele hulplijn voor jongeren en volwassenen die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling. Let wel: hulplijn 1712 is geen meldpunt en kan dus niet dienen als vervanging van een club-API.

 

Op de website van ICES kan je de “knop” 1712 in verschillende formaten downloaden. Je kiest het formaat dat het best past op de website van jouw sportorganisatie. Kopieer je liever de code? Klik dan op ‘download iframe’ en plak de code op de juiste pagina. 

 

Hulp nodig? Je vindt ook tips en extra uitleg in de handleiding op hun website.

Bedankt om je in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Je ontvangt als eerste al onze nieuwe blogposts, webinars, events en nog zo veel meer plezante info over sport!

 

Het Fros team

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Benieuwd wat Fros allemaal kan betekenen voor jouw bedrijf, sportclub of sport? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze sporten, activiteiten, verzekeringen, ondersteuning en nog zo veel meer!

Benieuwd wat Fros allemaal kan betekenen voor jouw bedrijf, sportclub of sport? Vul onderstaand formulier in en ontvang meer info over onze sporten, activiteiten, verzekeringen, ondersteuning en nog zo veel meer.

 

Eén van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles