Categorieën
Uncategorized

Schrijf in voor de Maand van de Sportclub 2023!

Wij weten het al langer dan vandaag: sporters beleven meer, zeker in een sportclub! Daarom ondersteunt Fros in september opnieuw de ‘Maand van de Sportclub!’. Zet ook jouw sportclub haar deuren open in september?

Wat is de Maand van de Sportclub?

Elk jaar organiseert Sport Vlaanderen i.s.m. de lokale besturen en de sportfederaties de Maand van de sportclub. Tijdens deze maand willen we sportclubs in de kijker plaatsen en ervoor zorgen dat mensen de weg naar de sportclubs vinden.

   

Het is de bedoeling dat sportclubs in september iedereen uitnodigen om kennis te maken met de sporttak en de sportclub. Dit kan door een reguliere clubtraining open te stellen voor niet-leden, een kennismakingsevent te organiseren of door je club in de kijker te plaatsen op sociale media. Clubs bepalen helemaal zelf op welke manier ze deelnemen aan deze campagne.   

 

Sport Vlaanderen, steden en gemeenten en sportfederaties zorgen dan weer voor gepersonaliseerd promotiemateriaal, promoten de campagne, geven prijzen weg aan deelnemende sportclubs, …

Zet ook jouw sportclub in de kijker tijdens de Maand van de Sportclub!

Wil jouw sportclub ook deelnemen aan de Maand van de Sportclub? Dan is dit wat je moet doen:

 

 • Registreer jouw club op de website van Sport Vlaanderen
 • Organiseer één of meerdere acties in september (hier vind je alvast wat inspiratie)
 • Promoot de actie “Breng je sportclub naar school” (27 september) bij je jongere leden

Wanneer je je club voor 1 juli registreert, ontvang je van Sport Vlaanderen een gepersonaliseerde spandoek (met vermelding van de naam van de club) en maak je kans om enkele mooie prijzen te winnen (20 waardebonnen van 200 Euro en 5 opleidingscheques initiator van VTS)!

 

Daarnaast zorgt Sport Vlaanderen ook voor:

 

 • Affiches van de actie.
 • Allerhande digitaal promotiemateriaal (opdrukaffiche, affiche, beelden voor sociale media, …)
 • Vermelding van je club op de website van Sport Vlaanderen
 • Promotie op Vlaams niveau (via mediapartner, …)

Zin om het nieuwe seizoen te starten met een voorsprong? Doe dan mee aan de Maand van de Sportclub! Het is de ideale manier om jouw sportclub in de kijker te zetten en om nieuwe leden aan te trekken.

Breng je sportclub naar school

De actie ‘Breng je sportclub naar school’ wordt op woensdag 27 september georganiseerd door Sport Vlaanderen en MOEV. Samen met de Vlaamse scholen, de lokale besturen, sportfederaties en sportclubs roepen we alle leerlingen op om in de outfit van hun favoriete sport(club) naar school te gaan. Zo treden de leerlingen op als ambassadeur en kunnen ze hun sportclub in de kijker plaatsen.

Categorieën
Uncategorized

API: Het eerste aanspreekpunt

Ongewenst gedrag in de sportclub

Sportclubs hebben een erg belangrijke rol in onze samenleving. Van gezondheid verbeteren tot het creëren van een samenhorigheidsgevoel, de sportclub is voor vele mensen een erg belangrijke omgeving. Jammer genoeg vindt in deze sport setting ook af en toe ongepast gedrag plaats. Denk maar aan de verschillende nieuwsberichten die de afgelopen jaren gepubliceerd zijn. Uit onderzoek blijkt zelfs dat bijna 3 op de 4 jonge Belgische sporters in contact komen met minstens 1 keer een vorm van grensoverschrijdend gedrag.

 

Vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn:

 

 1. Verwaarlozing
 2. Psychisch grensoverschrijdend gedrag
 3. Fysiek grensoverschrijdende gedrag
 4. Seksueel grensoverschrijdend gedrag
 5. Pesten

Sporten zou voor iedereen een leuke en veilige omgeving moeten zijn, hiervoor moet iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen: wegkijken of niet reageren is geen optie!

De rol van een API

Een belangrijke schakel in het voorkomen (en opvangen) van grensoverschrijdend gedrag, is een aanspreekpunt integriteit (API).

 

Veel sportclubs en federaties hebben dit al, maar nog niet iedereen. Toch is het voor Fros belangrijk dat elke club hierop inzet: deze persoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die ongepast gedrag heeft gezien of meegemaakt en dit aan iemand wil melden. Door het volgen van een toegankelijke en laagdrempelige opleiding, is de API in staat om op een vertrouwelijke manier met een melding van grensoverschrijdend gedrag om te gaan.

 

Een API heeft geen beroepsgeheim, maar wel een discretieplicht, dit wel zeggen dat hij op een vertrouwelijke manier zal omgaan met de informatie. Echter wanneer het nodig is om bijvoorbeeld hulpdiensten in te schakelen, kan dit. Het belangrijkste is dat je je vertrouwt en veilig voelt bij de API. Hij (of zij) kan helpen bij het maken van een melding, het voorkomen van verdere schade en er mee voor zorgen dat gepaste maatregelen worden genomen om het probleem aan te pakken.

 

Door een (opgeleide) API aan te stellen, geef je als sportclub een krachtig signaal dat je wil inzetten op een veilige en respectvolle omgeving voor alle leden!

Hoe kan Fros helpen?

Ook vanuit Fros kan je rekenen op ondersteuning voor het ethisch sporten. Zo organiseren we jaarlijks opleidingen tot club-API en ook een terugkommoment waarop je je netwerk kan uitbreiden en ervaringen delen.

 

Verder biedt Fros ook de hulp van haar federatie-API aan. Als jouw club geen API heeft, als jij als API graag enkele zaken bespreekt, als jij je veiliger voelt bij deze persoon, … aarzel dan niet om contact op te nemen met Joppe of Micha. Dit kan via mail op joppe.beeckmans@fros.be / micha.vanlessen@fros.be of telefonisch op 0499 21 68 96 (Joppe) /0475 98 19 04 (Micha).

Maak ook kennis met ICES

Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische thema’s die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening. ICES beschouwt sport ook als een vormingsgebied waarbinnen we attitudes kunnen actualiseren en morele ontwikkeling stimuleren, dit zowel bij jongeren als volwassenen. De sportwereld, indien ethisch correct geleid in alle geledingen, kan een positieve invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de samenleving.


In de praktijk pakken ze dit aan door opleidingen en bijscholingen te organiseren, tools aan te beiden, case-ondersteuning te voorzien, … en dit allemaal binnen de thema’s Fair Play, Grensoverschrijdend gedrag en Gender en Seksuele Diversiteit.

Categorieën
Uncategorized

Uittreksel strafregister in sportorganisaties

Wie in Vlaanderen met kinderen of jongeren werkt, van trainers in clubs tot regisseurs van jeugdtheaters, moet vanaf 1 februari 2023 een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan de organisatie waarmee ze een overeenkomst afsluiten. We leggen je uit wat dit concreet betekent voor sportorganisaties (sportclubs, -federaties…).

Waarom het uittreksel strafregister?

Als sportorganisatie krijg je op die manier een zicht op eerdere veroordelingen voor onder andere zedenfeiten. Je kunt daardoor een beter oordeel vellen of iemand geschikt is om met minderjarigen te werken. Deze maatregel komt er na een gezamenlijk decreet van Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir en Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

 

Sportorganisaties ondernemen al veel actie om een ethisch en veilig sportklimaat te creëren. Met het opvragen van het uittreksel geef je als club een duidelijk bijkomend signaal dat je de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ernstig neemt.

 

Dit decreet is van toepassing voor het (op)nieuw aanstellen van o.a. trainers en gaat in werking vanaf 1 februari 2023. De datum van de overeenkomst bepaalt hier of het decreet al van toepassing is of niet.

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?

Een vraag die op ieders lippen brandt: “Hoe moeten we dat doen binnen de club?”.

 

Sport Vlaanderen ontwikkelde een draaiboek voor de sportsector. Met dit draaiboek wordt meer duidelijkheid gegeven over de toepassing en uitwerking van de verplichting. Het draaiboek biedt een eerste houvast voor sportorganisaties (clubs, federaties…).

Concreet advies voor sportclubs

Geen zin om het draaiboek te doorgronden? Nood aan concrete antwoorden? Vanuit de Vlaamse Sportfederatie en ICES (Centrum Ethiek in de Sport) ontwikkelden ze een handig stappenplan én een digitale wegwijzer op maat van clubs. 

 

 1. Stappenplan: krijg in 1 oogopslag een overzicht van de verschillende stappen die je moet nemen om het uittreksel strafregister op te vragen. Heb je vragen rond een concrete stap? Je kunt hierop direct doorklikken naar het juiste hoofdstuk in het draaiboek. See you at the finish!

 2. Digitale wegwijzer: Aan de hand van enkele online vragen kom je direct te weten wat je moet doen binnen jouw club en bij wie je terecht kan met verdere vragen. Om gratis gebruik te maken van de wegwijzer moet je gewoon even aanmelden op het leerplatform. Dit neemt slechts enkele minuutjes in beslag. Daarna kun je vlot de wegwijzer doornemen.

Aangepaste modeldocumenten

Binnen een sportclub kan je ook overeenkomsten afsluiten met je vrijwilligers, trainers, verenigingswerkers… Wist je dat de Vlaamse Sportfederatie modeldocumenten aanbiedt om zo’n overeenkomst af te sluiten? Deze zijn ook aangepast en bevatten nu de registraties voor dit decreet.

Meer informatie nodig?

Heb je vragen of meer hulp nodig rond het uittreksel strafregister? Volgende organisaties helpen je graag verder op weg.

Vlaamse Sportfederatie


info@vlaamsesportfederatie.be
09 396 80 60

Alle vragen rond de verschillende stappen die een club moet uitvoeren.

ICES (Ethisch Sporten)


info@ethischsporten.be
09 243 11 36

Alle vragen bij de beoordeling van het uittreksel uit het strafregister.

Sport Vlaanderen

 

Wil je meer achtergrondinformatie over het decreet en het integriteitsbeleid in Vlaanderen?

 

Surf dan even door naar de website van Sport Vlaanderen

Categorieën
Uncategorized

Samen sport je meer! Doen jullie ook mee?

Een nieuw jaar, een nieuwe poging om te beginnen sporten? Goed zo! Maar al te vaak stranden de goede voornemens nog voor de eerste maand van het jaar erop zit. Toch kan je jouw sportieve ambities wel degelijk waarmaken.

Samen sport je meer

Ook in 2023 organiseert Sport Vlaanderen de actie ‘Samen sport je meer’. Hiermee helpen ze iedereen met sportieve goede voornemens om deze keer wél vol te houden.

 

‘Samen sport je meer’ richt zich naar alle overwegers, ex-sportievelingen en onregelmatige sporters. Voor hen hebben we alvast één gouden tip: zoek een sportbuddy en daag elkaar uit om te starten met sporten!

De voordelen van een sportbuddy

Sporten met een buddy heeft een pak voordelen:

 

 1. Sporten is leuker als je het samen doet met iemand die je kent.
 2. Je motiveert elkaar en zal je training minder snel overslaan.
 3. Sociaal contact leidt je af van de inspanning en doet de tijd sneller voorbij gaan.
 4.  Je krikt elkaars niveau op en stuwt elkaar naar betere prestaties.

Doe mee!

Deelnemers kunnen zich samen met hun buddy online registreren op www.sport.vlaanderen/samensportjemeer .

 

Jullie krijgen een sportief welkomstgeschenk en vanaf 19 januari ondersteunt Sport Vlaanderen jullie 8 weken lang met trainingstips, leuke weetjes over voeding en winacties.

Categorieën
Uncategorized

Vraag je energiesubsidie aan voor 15 februari!

De energiecrisis raakt tal van sectoren en organisaties volop in hun werking. Ook bepaalde sportclubs worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven, terwijl zij hun werking (op een democratische en kwalitatieve manier) zo goed als mogelijk blijven continueren. Het Vlaams Parlement keurde daarom eind december 2022 twee steunmaatregelen voor sportclubs goed.

Financiële ondersteuning voor sportclubs

Eerst en vooral wordt 3 miljoen euro voorzien voor sportclubs die te kampen hebben met stijgende energiefacturen. Deze energiesubsidie is aan te vragen via Fros en moet aangevraagd worden vóór 15 februari 2023 .

 

Daarnaast wordt er ook 50 miljoen euro voorzien voor noodleningen om de liquiditeitsproblemen op te vangen en/of om te investeren in duurzame energie. Op de website van Sport Vlaanderen vind je de informatie over de noodleningen. Deze noodleningen zijn rechtstreeks via Sport Vlaanderen aan te vragen.

Voorwaarden energiesubsidie

Sport Vlaanderen heeft beslist voor wie deze subsidie wel en niet bedoeld is.

 

De energiesubsidies worden enkel toegekend aan sportclubs die voldoen aan al de volgende voorwaarden:

 

 1. De sportclub -of een aan de sportclub sportgerelateerde rechtspersoon- staat rechtstreeks in voor het betalen van de energierekening (gas en/of elektriciteit) van de sportinfrastructuur, of de aan de sport gerelateerd infrastructuur;
 2. De sportclub is in 2022 geconfronteerd met aantoonbare meeruitgaven door de stijgende energiekosten (gas en/of elektriciteit). Dit wordt aangetoond aan de hand van de jaarlijkse energieafrekening, of via een voorschotfactuur;
 3. De sportclub is op het moment van de subsidieaanvraag aangesloten bij de sportfederatie;
 4. De sportclub dient uiterlijk op 15 februari 2023 via de sportfederatie een subsidieaanvraag in;
 5. De sportclub bevindt zich niet in een van de volgende rechtstoestanden: ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening.

Met andere woorden is de subsidie dus bedoeld voor sportclubs die zelf instaan voor het betalen van de energierekening. Als je als sportclub stijgende huurprijzen ondervindt door de stijgende energiefactuur, kom je helaas niet in aanmerking aangezien je zelf moet instaan voor de betaling.


De subsidie kan toegekend worden aan feitelijke verenigingen of aan sportclubs met rechtspersoonlijkheid. Er mag geen sprake zijn van dubbele subsidiëring! Indien je bij meerdere sportfederaties bent aangesloten, vraag je de subsidie één keer aan.

Hoe kan je de energiesubsidie aanvragen?

Je bezorgt ons vóór 15 februari 2023 via mail op joppe.beeckmans@fros.be volgende zaken:

 

 • Ingevuld Excel-sjabloon (‘Aanvraag_Energiesubsidie_Sportclubs’)
 • Documenten om meeruitgaven door energiekosten aan te tonen:
  • Optie 1: een jaarlijkse energieafrekening van de sportclub -of de aan de sportclub sportgerelateerde rechtspersoon- van het jaar 2021 én 2022;
   • Eindafrekeningen ontvangen tot 15 februari 2023 kunnen in aanmerking komen.
  • Optie 2: een voorschotfactuur van de sportclubs -of de aan de sportclub sportgerelateerde rechtspersoon- van een willekeurige maand in 2022 én een voorschotfactuur van dezelfde maand in 2021;
 • Het bedrag wordt gestort op het bankrekeningnummer dat staat opgegeven in het Fros-clubportaal, voor info over de timing zie bijlage.

De zaken die in aanmerking komen zijn de energiefacturen van de sportinfrastructuur zelf, alsook de aan de sport gerelateerde infrastructuur: verwarming en lichten in de kleedkamers, lichten op de parking, kantine, … . Alles wat nodig is om de sport te kunnen beoefenen dus.

 

Via bovenstaande manieren kan je aantonen welke meeruitgaven je ervaart door de stijgende energiekosten. Als je kiest voor optie 2 – ‘voorschotfactuur van een maand uit 2022 en dezelfde maand uit 2021’, wordt het maandelijkse verschil vermenigvuldigd met 12 om zo tot de periode van één jaar (12 maanden) te komen.

 

Of je inclusief of exclusief btw moet doorgeven, hangt van jouw sportclub af. Als je niet btw-plichtig bent, dien je inclusief btw in, omdat je dit niet kan recupereren. Een club die btw-plichtig is dient exclusief btw in, doordat zij dit kunnen recupereren. Heeft jouw club een gemengde btw-plicht? Dan geef je enkel de btw door die niet recupereerbaar is (afhankelijk van het verhoudingsgetal), als de berekening te complex is, kan je ook kiezen om de kosten exclusief btw door te geven.

Vragen?

Indien je vragen hebt over dit proces, aarzel niet om contact op te nemen met Joppe Beeckamans via joppe.beeckmans@fros.be. Hij zal je zo goed als mogelijk trachten verder te helpen.

 

Op de website van Sport Vlaanderen vind je meer informatie en o.a. enkele FAQ’s (veelgestelde vragen).

Categorieën
Uncategorized

De Fros Biatlons komen terug in 2023!

Afgelopen weekend werd het Fros Biatlon seizoen feestelijk afgesloten met het Belgisch Kampioenschap . Maar liefst 9 sportievelingen hebben zich via de Fros Biatlon series 2022 kunnen kwalificeren voor een plaats op de startlijst en hebben het beste van zichzelf gegeven in Elsenborn!

 

We gaan jullie dan ook niet langer in spanning houden: in 2023 komen we terug met niet 3, maar 4 Fros Biatlons! Neem je agenda er alvast bij want wij hopen jou opnieuw te mogen verwelkomen in 2023.

4 wedstrijden – 4 locaties

In 2023 mogen we één nieuwe wedstrijd verwelkomen: Fros Biatlon Kampenhout (Berg)! Het is niemand minder dan de ervaren atlete Nele Vermeulen die deze nieuwe locatie op de kalender zet. De overige 3 wedstrijden en locaties blijven dezelfde, met hier en daar de nodige aanpassingen aan het parcours.

Noteer alvast in je agenda:

 • Zaterdag 22 april – Fros Biatlon Sint-Niklaas op het Provinciaal domein De Ster
 • Maandag 1 mei –  Fros Biatlon Kampenhout (Berg)
 • Zondag 14 mei – Fros Biatlon Antwerpen in het Fort van Merksem
 • Zaterdag 2 september – Fros Biatlon Herentals bij Sport Vlaanderen
Het BK Biatlon vindt in 2023 plaats op zondag 12 november in Elsenborn, waar Fros 4 mannen, vrouwen en jongeren mag afvaardigen.

1 format – 2 reeksen

Ook dit jaar heb je tijdens de Fros Biatlons keuze uit twee reeksen: individueel of in duo. Neem je deel aan de individuele reeks? Dan mag je je aan de full experience verwachten:

 • Een unieke combinatie van lopen en schieten
 • 4 loopronden van 2 kilometer elk
 • 3 liggende schietronden met 6 schoten voor 5 klepjes
 • Strafronden van 100 meter per gemist schot
 • Gratis schietinitiatie ter plaatse voor alle deelnemers
 • Tijdsregistratie en een eindklassement (bij deelname aan min. 3 wedstrijden) over de 4 Fros Biatlons heen

Kies je liever voor een unieke beleving als team met een iets kortere afstand? Neem dan samen met een vriend, collega, familielid, … deel aan de duo reeks. Zij-aan-zij loop je 3 ronden en schiet je 2 ronden. Strafronden hoef je niet te lopen, we voorzien wel tijdsregistratie en een uitslag.

Neem je graag aan beide reeksen deel? Dat kan! De duo reeks staat als allerlaatste op het programma en kan dus perfect gecombineerd worden met een individuele deelname.

Strijd opnieuw mee voor het BK Biatlon

Net zoals dit jaar kan je tijdens iedere individuele Fros Biatlon punten scoren voor het eindklassement dat over de vier wedstrijden heenloopt. Om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet je aan minstens 3 van de 4 wedstrijden deelnemen. De scores van je beste 3 wedstrijden tellen mee.

Er wordt een eindklassement bijgehouden van de individuele reeksen voor mannen, vrouwen en jongeren (-16 jaar). De top 4 van ieder klassement van de Fros Biatlons komt in aanmerking voor het Belgisch Kampioenschap Biatlon op 12 november 2023 in Elsenborn. Daar strijdt de top van Vlaanderen en Wallonië om de Belgische titel!

Are you in?

Noteer de data alvast in je agenda, trommel je vrienden en collega’s op, … ! Van zodra de inschrijvingen geopend zijn, brengen we jou hier als eerste van op de hoogte!

Tot binnenkort!

Categorieën
Uncategorized

Sport gerust met de sportverzekering van Fros. Benieuwd naar de prijs?

Sporten is ongetwijfeld gezond. Wel moet je in het achterhoofd houden dat het ook enkele risico’s met zich meebrengt. Of je nu een individuele of een teamsport beoefent, een Sportbedrijf of een sportclub bent. Een ongeval is snel gebeurd, daarom legt Fros je alles uit over het nut van een sportverzekering en de prijs die ermee gepaard gaat.

 

Waarom heb ik een sportverzekering nodig?

Of een sportverzekering verplicht is? Neen, dat niet. Sporten is plezant, en het liefst van al denk je niet aan de mogelijke pijnlijke gevolgen. Toch is het belangrijk om stil te staan bij het belang van een sportverzekering. Er zijn namelijk meerdere voordelen aan verbonden.

 

 • Er staat je geen financiële kater te wachten bij een blessure, omdat je financiële risico’s worden ingeperkt. 
 • Als sportclub of Sportbedrijf neem je een verantwoordelijkheidsrol op tegenover je personeel of leden. Ze voelen zich veilig bij jou.
 • Je verzekeringspartner regelt alles voor jou, dus jij kan je focus volledig leggen op de sport.

Kortom: je hoeft je geen zorgen te maken, waardoor sporten nog leuker wordt!

Sportverzekering op jouw maat

Om veilig en verantwoord te sporten heb je een sportverzekering nodig die perfect aansluit bij jouw sportieve activiteit. Ben je de verantwoordelijke van een voetbalclub en zoek je naar ongevallenverzekering voor jouw sportvereniging? Ben je een individuele balletdanseres? Of ben jij een sportieve werknemer binnen het bedrijf waar je werkt? Een sportverzekering op ieders maat vind je bij Fros.

 

Fros werkt samen met de sportverzekering van Ethias en biedt een uitgebreid basispakket aan op maat van sporters. Van burgerlijke aansprakelijkheid tot een lichamelijke ongevallenverzekering en daarbovenop allerlei opties waarmee je jouw pakket kan verpersoonlijken. Wij ondersteunen jou op alle mogelijke manieren! Samen zorgen we ervoor dat jij op en top verzekerd bent.

Wat is de prijs van een sportverzekering?

Aan elke sport zijn andere risico’s verbonden. Daarom is het niet mogelijk om een vaste prijs te verbinden aan een sportverzekering. Wel kunnen we jou de tarieven van het basispakket van Fros voorstellen, zodat je de prijs per sporttak kan bekijken.

 

Via de Fros Sportpolis ontdek je wat er al tot dit zeer uitgebreide en kwalitatieve basispakket behoort. In 99% van de gevallen hebben onze aangesloten clubs niets extra meer nodig. Benieuwd naar wat we voor jou kunnen doen?

Bij Fros denken we met je mee

Ben je op zoek naar een kwalitatieve en betaalbare sportverzekering voor jouw leden? Of zoek je een rechterhand om je op administratief vlak bij te staan? Waar je ook naar op zoek bent, bij Fros vind je de oplossing!

 

Aansluiten bij een door Sport Vlaanderen erkende en gesubsidieerde sportfederatie biedt heel wat voordelen! Zowel sportclubs, bedrijven, teams als individuele sporters zijn bij Fros aan het juiste adres. We hebben voor iedereen een aanbod op maat

Wil je graag meer informatie over hoe Fros jou kan ondersteunen? Neem contact met ons op en laat je begeleiden, zodat sporten op elk moment plezier is. Samen zorgen we voor sporten op jouw manier, jouw locatie, en jouw tempo.

Categorieën
Uncategorized

Maak kennis met het Fros Fonds!

In 2023 lanceert Fros het Fros Fonds: een gloednieuw fonds dat tegelijkertijd ook een oude bekende is. In het kader van administratieve vereenvoudiging gaat Fros al haar verschillende fondsen vanaf 2023 bundelen in één groot Fros Fonds. En dat, heeft alleen maar voordelen voor jou! 

Financiële ondersteuning voor sportclubs

Omdat de werking van een sportclub wel wat kosten met zich mee kan brengen, zijn er in Vlaanderen een heleboel verschillende financiële ondersteuningsvormen voor sportclubs. Zo heb je bijvoorbeeld de subsidies voor sportevenementen van Sport Vlaanderen of de opleidingssubsidies binnen een stad of gemeente. Hier lees je er alles over.

 

Daarnaast heeft ook Fros een heleboel financiële ondersteuningsvormen die sportclubs een duwtje in de rug kunnen geven! We maken hierbij een onderscheid tussen fondsen enerzijds, en financiële tegemoetkomingen anderzijds.

Fros Fondsen vs. Fros Fonds

Tot en met 2022 stonden de verschillende Fros Fondsen beter bekend als het Trainers- en Opleidingsfonds Fros (TOFF), het Fros Jeugdsportfonds (JSF) en het Fros Multisportfonds (MSF). Drie verschillende fondsen, drie verschillende reglementen en drie verschillende dossiers.


Vanaf 2023 gaan deze drie fondsen door het leven als één groot Fros Fonds! De ondersteuning van clubs die inzetten op trainers en opleidingen, jeugdsport en multisport blijft ongewijzigd, maar door de verschillende fondsen samen te voegen, creëren we wel een aantal voordelen voor de deelnemende clubs zoals;


 • Nog maar één dossier per club;
 • Vereenvoudiging van timings en deadlines;
 • Meer overzicht = meer uit je dossier halen!

Als dat niet goed klinkt!?

Financiële tegemoetkoming voor trainers

Naast de verschillende fondsen heeft Fros ook twee financiële tegemoetkomingen voor clubs en haar trainers. Enerzijds voorziet Fros een tussenkomst van 50% in het VTS-cursusgeld indien één van jouw leden slaagt voor de cursus. Anderzijds betaalt Fros ook het lidgeld van erkende trainers (in het bezit van een VTS-diploma of gelijkgesteld in de clubsporttak) terug aan het einde van de aansluitingsperiode.

 

Deze laatste – de terugbetaling van het lidgeld van erkende trainers – zal vanaf 2023 niet meer automatisch verlopen maar dient aangevraagd te worden via het Fros Fonds. Op die manier verloopt 99% van de financiële ondersteuning voor jouw sportclub gecentraliseerd via het Fros Fonds.

Nog heel even geduld …

Zit je op het puntje van je stoel om jouw sportclub in te schrijven voor het Fros Fonds? Dan moeten we jou nog even in spanning laten. Momenteel leggen we de laatste hand aan het reglement en samenstelling van het Fros Fonds.

 

Begin 2023 bezorgen we je alles wat je moet weten om deel te kunnen nemen aan het nieuwe Fros Fonds.  

Categorieën
Uncategorized

Goalplanner. Plan de toekomst van jouw club.

Ben je op zoek naar een handige budgettaire tool om jullie toekomstplannen beter op te volgen? Gebruik dan Goalplanner, de gloednieuwe online planningstool van de Vlaamse Sportfederatie. Gebruiksvriendelijk en werkbaar voor iedereen binnen jouw club.

Wat is jouw Goal?

Veel sportclubs dromen volop van de toekomst: een gloednieuw trainingsveld, 3 extra goed opgeleide trainers, 20% meer leden, de organisatie van een groot tornooi… Maar zijn deze dromen ook praktisch en financieel haalbaar?

 

Een antwoord op deze vraag is niet altijd eenvoudig. Ook rijst regelmatig de vraag: “Hebben we daar wel budget voor?”

 

Wat jouw doel ook is: met Goalplanner ontdek je in enkele klikken hoe realistisch jouw dromen zijn. En vooral wanneer ze kunnen uitkomen op basis van de inkomsten en uitgaven van jouw club.

 

Benieuwd hoe het eruitziet? Maarten Vangramberen legt het je kort uit in onderstaande video.

Functionaliteiten Goalplanner

 • Plan je doelstellingen en bekijk wat haalbaar is.
  Visualiseer de financiële situatie van je club in heldere grafieken.
 • Plan je projecten realistisch in en volg financieel op.
 • Simuleer snel het effect van vb. stijgende ledenaantallen of andere cruciale parameters.
 • Werk samen met alle vrijwilligers aan hetzelfde doel.

Daarbovenop is het een werkbare tool voor iedereen. Je kunt een begroting opmaken per actieniveau. Er is een afzonderlijke toegang voor elk comité.

 

Een voorbeeld: een eetfestijn of jeugdtornooi op komst? Met de tool kun je de organiserende leden toegang geven om zelf het actiebudget te beheren en een correcte inschatting te doen.

Kostprijs

Goalplanner is GRATIS tot en met 31 december 2022. Geen verdere aankoopverplichting. Vanaf 1 januari 2023 betaal je 20 euro per jaar.

Categorieën
Uncategorized

#2MiljardRedenen om te investeren in de georganiseerde sport

In 2021 heeft het consultancybedrijf Deloitte in opdracht van de Vlaamse Sportfederatie voor het eerst becijferd hoeveel sporten in clubverband écht opbrengt aan onze maatschappij en dit zowel op economisch vlak, als wat fysieke en mentale gezondheid én sociaal welzijn betreft.

 

Die opbrengst blijkt heel wat meer dan je zou denken. Het levert de Vlaamse economie elk jaar ruim 2 miljard euro op. De fysieke en mentale voordelen van sporten zorgen daarnaast nog eens voor 1,5 à 2 miljard euro extra opbrengsten voor de samenleving. 

 

De studie werd samengevat in een beknopt en visueel aantrekkelijk e-book.

Kan jij actie ondernemen?

Jazeker! Ook de sportclubs kunnen aan de slag met het e-book in hun contacten met het lokaal bestuur om te ijveren voor meer lokale middelen voor de georganiseerde sport.

 

Samen zorgen we er voor dat de boodschap #2MiljardRedenen om te investeren in de georganiseerde sport gehoord en gerealiseerd wordt!

Bedankt om je in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Je ontvangt als eerste al onze nieuwe blogposts, webinars, events en nog zo veel meer plezante info over sport!

 

Het Fros team

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Benieuwd wat Fros allemaal kan betekenen voor jouw bedrijf, sportclub of sport? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze sporten, activiteiten, verzekeringen, ondersteuning en nog zo veel meer!

Benieuwd wat Fros allemaal kan betekenen voor jouw bedrijf, sportclub of sport? Vul onderstaand formulier in en ontvang meer info over onze sporten, activiteiten, verzekeringen, ondersteuning en nog zo veel meer.

 

Eén van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles